Uluslararası Uzay İstasyonu Nedir?

Uluslararası Uzay İstasyonu Nedir?

İnsanoğlunun üzerinde en çok uğraşmış olduğu ve Dünya üzerinde diğer yapay uydulardan farklı bir biçimde olan Uluslararası Uzay İstasyonu, yaşanabilir olduğu için insanlık tarafından ayrı bir öneme sahiptir. Uzay istasyonuna benzer farklı ülkeler tarafından fırlatılan bazı üsler vardır. Bunlara örnek verecek olursak; Almaz, Mir ve

Uzay Araçları Atmosferde Neden Zarar Görmez?

Uzay Araçları Atmosferde Neden Zarar Görmez?

Uzay mekikleri, genellikle 100.000 ila 150.000 kilogram arasında bir ağırlık oranında yapılırlar. Bu kadar ağır olmalarının sebebi; atmosfere girerken normal enerjisi, kinetik ve potansiyel enerjilere dönüşeceği için ağırlıkları en önemli etkenler arasında gözükür. Dünya’ya dönen bir uzay mekiği, doğrudan giriş yapamaz veya tam hız şeklinde

Uzayın Sonu Var Mı?

Uzayda Yaşam Var Mı?

İnsanoğlunun merakı bilim adına çok önemli buluşlar ve başarılar gerçekleştirmiştir. Fakat bu başarıların yanında, henüz Dünya dışı bir canlıya rastlanılmamıştır. Yüzlerce hatta binlerce bilim adamı uzaya gönderdikleri yapay uydular ile herhangi bir bakteri, medeniyet tarzında yaşamsal fonksiyonlar aramak için uğraşlar vermektedir. Fakat şuana dek rastladıkları

Uzayın Sonu Var Mı?

Uzayın Sonu Var Mı?

Bilim adamları ve uzay gözlemcilerine göre; uzayın bir sonunun olmadığı düşünülüyor. Çünkü, evren sürekli genişlemekte ve içerisinde barındırdığı tüm gök cisimleri de, evrenle birlikte genişlemektedir. Ayrıca, uzayın yani evrenin sonsuz olmadığını dile getiren bazı bilim adamları da mevcuttur. Bu bilim adamlarının gerekli açıklaması ise; evrenin,

Voyager 1 Uzay Aracı Nedir?

Voyager 1 Uzay Aracı Nedir?

Voyager 1, Nasa’nın üzerinde en çok çalıştığı ve donanım olarak üstün seviyede tuttuğu, en kapsamlı misyon görevidir. Voyager 1, Güneş Sistemi üzerine araştırma ve inceleme yapmak için fırlatılmıştır. Fakat Nasa, uydu görevindeyken planları değiştirerek, öteki uzay sistemlerine ve yıldızlararası alanlara göndermeyi hedeflemiştir. Planları değiştiren Nasa,

Yeni Ufuklar Uzay Aracı Nedir?

Yeni Ufuklar Uzay Aracı Nedir?

Yeni Ufuklar Uzay Aracı, diğer adı ile New Horizons olarak da bilinmektedir. Bu araç Nasa mühendisleri ve sayılı astronomik üniversitelerdeki bilim adamları tarafından, Plüton cüce gezegenine özgü bir şekilde yapılmıştır. Yeni Ufuklar, sadece Plüton’u ziyaret etmek için değil, Kuiper Kuşağı’nda bulunan diğer gök cisimlerini araştırmak

Yapay Zeka ve 5 Olası Tehlikesi

Yapay Zeka ve 5 Olası Tehlikesi

Yapay zeka hakkında, birçok ülkeden ve birçok kıtadan anketler yapılıyor. Bu anketler, genellikle; yapay zekaların tehlike arz edebilecekleri ve insanlara sorun yaratacakları gibi sorular oluyor. Malum, sürekli gelişen ve çığ gibi büyüyen teknoloji, son gündemde yapay zekaların artması ve yeni kodlamaların çıkması ile sarsıldı. Böylece,

Yapay Uydu Gözlemi Nerede Yapılır?

Yapay Uydu Gözlemi Nerede Yapılır?

Yapay uydu gözlemi şehirden uzak, ışık kirliliğinin olmadığı yerlerde yapılabilir. Fakat bazı amatör fotoğrafçılar vb. kişiler şehirde uzun pozlama ile bu tür gözlemler yapabiliyorlar. Onlara daha sonra değinelim. Öncelikle gökyüzünde uçakların bıraktığı bulutumsu şey gibi bir şey çıkarmazlar. Direk Güneş ışınları uyduların panellerine vurduğu için

Whirlpool Galaksisi Nedir?

Whirlpool Galaksisi Nedir?

Whirlpool Galaksisi, Türkçe’ye çevrilmiş hali olan; Girdap Galaksisi olarak bilinmektedir. Galaksi, gök bilimciler tarafından kabul edilen ilk spiral galaksiler arasında birinci sırada gelmektedir. Ayrıca çevresinde bulunan diğer sarmal galaksiler ile etkileşimde olup, bazı gökadalar ile de etkileşimi bulunmaktadır. Whirlpool Galaksisi, 1845 senesinde ünlü bilim adamı

Yıldız Kümeleri Nedir?

Yıldız Kümeleri Nedir?

Yıldız kümeleri, isimlerinden de anlaşılacağı üzerine; yıldızlardan oluşan yoğun bir alandır. Ayrıca, astronomi dilinde bu alana verilen farklı türde isimler ve terimler vardır. Astronomi de en çok kullanılan diğer isimleri; yıldız bulutlarıdır. Bu kümelerin içerisinde yaklaşık 1 milyar kadar yıldızların olduğu ve sürekli yeni yıldızların

Optik Radyasyon Kaynakları Nelerdir

Optik Radyasyon Kaynakları Nelerdir

Optik radyasyon kaynakları (diğer bir deyişle ışık kaynakları), birçok enerji nesnesinin yanı sıra, belirli enerji türlerinin 10 nm ila 1 mm dalga boyunda elektromanyetik radyasyon enerjisine dönüştürüldüğü yapay olarak oluşturulmuş cihazlardır. Doğada, uzun zamandır bize aşina olan bu tür kaynaklar şunlardır; Güneş, yıldızlar, şimşekler, vb.

DC Yükselteçleri ve Çeşitleri Nelerdir

DC Yükselteçleri ve Çeşitleri Nelerdir

DC yükselticileri, adından da anlaşılacağı gibi, akımı kendileri yükseltmez, yani herhangi bir ek güç üretmezler. Bu elektronik cihazlar, elektrik titreşimlerini 0 Hz’den başlayarak belirli bir frekans aralığında kontrol etmek için kullanılır. Ancak DC yükselticinin girişindeki ve çıkışındaki sinyallerin şekline baktığımızda, kesinlikle şunu söyleyebiliriz; çıktı, yükseltilmiş

İzolasyon Kalite Göstergeleri ve İndeksi Değerleri Nedir

İzolasyon Kalite Göstergeleri ve İndeksi Değerleri Nedir

Dielektrik yalıtım, herhangi bir kablonun zorunlu bir yalıtkan parçasıdır, sadece iletken telleri birbirinden ayırmaz, fiziksel olarak yalıtır, ayrıca, iletkenleri çeşitli çevresel faktörlerin zararlı etkilerinden korur. Bir kablodaki bu kılıflar bir veya daha fazla olabilir. Ayrıca, hem personel hem de ekipmanın çalışabilirliği açısından belirleyici kriterlerden biridir.

Sıcaklık Sensörlerinin Avantajları ve Dezavantajları

Sıcaklık Sensörlerinin Avantajları ve Dezavantajları

Teknolojik işlemlerin çoğunda, en önemli fiziksel büyüklüklerden biri sıcaklıktır. Endüstride, sıcaklık sensörleri sıcaklıkları ölçmek için kullanılır. Bu sensörler, sıcaklık bilgisini elektrik sinyaline dönüştürür ve ardından elektronik ve otomasyon tarafından işlenir ve yorumlanır. Sonuç olarak, sıcaklık değeri basitçe ekranda gösterilir veya belirli bir ekipmanın çalışma modunu

Yarı İletkenlerde Elektrik Akımı

Yarı İletkenlerde Elektrik Akımı

İletkenler ve dielektrikler arasında, özdirenç açısından, yarı iletkenlerdir. Silisyum, germanyum, tellür vb. periyodik tablonun birçok elementi ve bunların bileşenleri yarı iletkendir. Çok sayıda inorganik madde yarı iletkendir. Silikon doğadaki diğerlerinden daha geniştir, yer kabuğunun % 30’undan oluşur. Yarı iletkenler ve metaller arasındaki ana çarpıcı fark,

Dielektriklerin Polarizasyonu ve Bozulma Voltajları

Dielektriklerin Polarizasyonu ve Bozulma Voltajları

İhmal edilebilir elektrik iletkenliğine sahip maddelere (gövdelere) dielektrik veya yalıtkan denir. Dielektrikler veya iletken olmayanlar, elektrik mühendisliğinde kullanılan ve pratik amaçlar için önemli olan büyük bir madde sınıfını temsil eder. Elektrik devrelerini yalıtmanın yanı sıra, yapıldıkları malzemelerin hacminin ve ağırlığının daha iyi kullanılmasını sağlayan elektrikli

Fiziksel Büyüklükler ve Parametreler Nedir

Fiziksel Büyüklükler ve Parametreler Nedir

Fiziksel büyüklükler, miktarlarla kastedilen, olayları ve süreçleri belirleyen ve çevre ve koşulların durumundan bağımsız olarak var olabilen olayların özellikleridir. Örneğin, elektrik yükü, alan şiddeti, indüksiyon, elektrik akımı vb. içerir. Çevre ve bu miktarlar tarafından tanımlanan olayların meydana geldiği koşullar, bu miktarları büyük ölçüde yalnızca niceliksel

LED Lambanın Cihaz ve Çalışma Prensibi

LED Lambanın Cihaz ve Çalışma Prensibi

LED lamba, LED’lere dayanan bir ışık kaynağıdır. LED’ler, bir elektrik akımı içinden geçtiğinde ışık almak için özel olarak tasarlanmış özel yarı iletken cihazlardır. Akkor lambaların aksine, LED lambaların verimliliği daha yüksektir. Akkor lamba, kendisine verilen elektrik enerjisinin yaklaşık % 5 ila 10’unu dönüştürürken, LED lamba

Bilgisayar Soğutma Sistemleri

Bilgisayar Soğutma Sistemleri

Bilgisayarın çalışması sırasında, bileşenlerinin bazıları çok ısınır ve üretilen ısı hızlı bir şekilde alınmazsa, bilgisayar ana yarı iletken bileşenlerinin normal özelliklerinin ihlali nedeniyle çalışmaz. Bilgisayarın ısınan kısımlarından ısının alınması, bilgisayarın aktif olarak kullanıldığı süre boyunca sürekli, sistematik ve sorunsuz çalışan bir dizi özel araç olan

Dijital Bir Sinyal Uzaktan Nasıl Yönetilir ?

Dijital Bir Sinyal Uzaktan Nasıl Yönetilir ?

Analog sinyal sürekli ise, o zaman dijital sinyal belirli bir minimum değerin katları olan ayrık (büyüklük ve zamanla açıkça ayrılmış) değerler dizisi olan bir sinyaldir. Modern dünyada, bilgi aktarımı sırasında en çok kullanılan ikili akışlardır (bilgi dizileri “0” ve “1”), bu formatın sekansları kolayca ikili

Ampermetre Akım Ölçümü Nasıl Yapılır ?

Ampermetre Akım Ölçümü Nasıl Yapılır ?

DC ve AC devrelerindeki akımın büyüklüğünü ölçmek için bir ampermetre kullanılır. Ampermetre, akım kaynağı ile seri olarak bağlanmıştır. Akım yüklü parçacıkların iletken boyunca (iletkenin kesiti boyunca) sıralı hareketi olduğundan, büyüklüğünü ölçmek için ölçülen akımı ampermetreden geçirmek gerekir. Bu nedenle, ampermetre, akımı ölçmek gerektiğinde ve buna

Voltmetre ile Voltaj Ölçümü Nasıl Yapılır

Voltmetre ile Voltaj Ölçümü Nasıl Yapılır

Ac ve dc devrelerinde, ac veya dc voltajını ölçmek için voltmetre denilen bir cihaz kullanılır. Gerilim, devrenin farklı noktaları arasında veya gerilim kaynağının kutuplarında mevcut olduğundan, voltmetre her zaman devrenin çalışılan bölümüne paralel veya gerilim kaynağının terminallerine paralel bağlanır. Elbette, voltmetreyi ve ardışık olarak devre

Hepatit D Virüsü Nedir ?

Hepatit D Virüsü Nedir ?

Hepatit D, hepatit D virüsünün (HBV, HDV) neden olduğu parenteral enfeksiyon mekanizmasına sahip akut veya kronik enfeksiyöz bir karaciğer hastalığıdır. Hastalığın spesifik bir özelliği ikincil doğasıdır. HBV enfeksiyonu, yalnızca hepatit B virüsü (HBV) ile yapılan ön enfeksiyonun arka planında mümkündür. HBV taşıyıcılarının yaklaşık % 5’i

Hepatit C Virüsü Nedir ?

Hepatit C Virüsü Nedir ?

Hepatit C virüsü, esas olarak kronik olan karaciğerin enfeksiyöz bir hastalığıdır. Hastalıkla mücadele için alınan önlemlere rağmen, hepatit C insidansı şu anda dünya çapında artmaktadır. Enfeksiyon olasılığı, yılda 90.000 kişi başına yaklaşık 18 vakadır. Yaklaşık 70 milyon insanın virüse karşı hassas bir noktası vardır. Ancak,

AdBlocker Tespit Edildi!

Reklam engelleyici kullanarak BilgData'nın gelişimini engellemiş olursunuz. Lütfen reklam engelleyicinizi kapatıp tekrar deneyin.

How to disable? Refresh