Amiloidoz Nedir ?

Amiloid birikintileri, x-ışını kırınımı ile tespit edilebilen beta katlanmış tabakalar oluşturan küçük (yaklaşık 10 nm çapında) çözünmeyen liflerden oluşur. Fibriller proteinlerine ek olarak, amiloid birikintileri bir serum P bileşeni ve glikosaminoglikanlar içerir. Amiloid fibrilleri, bir oligomer oluşturmak üzere toplanan düzensiz kıvrımlara sahip proteinlerden ve daha sonra fibrillerden oluşur.

Pek çok normal (vahşi tip) ve mutant proteinler (amiloidojenik proteinler), bu tür uygun olmayan katlanma ve toplanmaya karşı hassastır ve sonuç olarak, çok çeşitli nedenlerden ve amiloidoz tiplerinden oluşan bir spektrum oluşur. Amiloidoz gelişimi için, amiloidojenik proteinlerin üretimine ek olarak, bu gibi yanlış biçimlendirilmiş proteinlerin normal atılım mekanizmalarının işleyişini bozmak da muhtemelen önemlidir. Amiloid birikintileri kendileri metabolik olarak etkisizdir, ancak işlevlerini yerine getirmeye engel olarak mekanik olarak organları etkiler.

Bununla birlikte, amiloidojenik proteinlerin bazı prefibril oligomerleri, hastalığın patogenezinin önemli bir bileşeni haline gelen doğrudan sitotoksik etkiye sahiptir. Amiloid birikintileri hematoksilen ve eozin pembesi ile lekelenir, karbonhidrat bileşenleri içerir, bunlar periyodik asit (Schiff) boyası veya Alcian mavisi ile boyanır, ancak en karakteristik özelliği kırmızı ile kongo boyamasından sonra polarize ışıkta açık yeşil çift kırılmadır. Otopsi ile etkilenen organlar balmumu görünebilir.

Amiloidoz Belirtileri ve Nedenleri

Zaman sistemik amiloidoz dolaşan amiloidojenik proteinleri, çeşitli organlarda birikimler oluşturur. Başlıca sistem türleri arasında;

AL (primer amiloidoz)

Klonal immünoglobülin hafif zincirlerinin aşırı ekspresyonuna bağlı olarak bulunur.

AF (ailesel amiloidoz)

Pıhtılaşma bozukluğu riski yüksek olan bir proteini kodlayan bir mutant genin kalıtımı nedeniyle, en sık olarak transtiretin ( TTR ) ‘dir.

ATTRwt (vahşi tip genetik transtiterin amiloidoz; eski adıyla senil sistemik amiloidoz veya SSA)

Atipik TTR TTR’nin (vahşi tip ATTR) bozulmuş katlanması ve toplanması nedeniyle oluşur.

AA (sekonder amiloidoz)

Akut faz reaktifinin toplanmasından dolayı serum amiloid bulunur.

A Beta-2-mikroglobulinin toplanmasının neden olduğu amiloidoz kronik hemodiyalizde gelişebilir, ancak yüksek verime sahip modern diyaliz membranlarının kullanımı nedeniyle görülme sıklığı azalmıştır.

Lokalize amiloidoz formları görünüşte dolaşımdaki proteinlerin çökelmesinden değil, etkilenen organ içindeki amiloidojenik proteinin (genellikle immünoglobulin hafif zincirlerinin) lokal sentezi ve birikmesinden kaynaklanır. Genellikle etkilenen bölgeler arasında merkezi sinir sistemi (örneğin Alzheimer hastalığında ), cilt, üst veya alt solunum yolu, akciğer parankimi, mesane, gözler ve meme bezleri bulunur.

AL Amiloidozu Nedir?

AL amiloidozuna, monoklonal plazma hücresinde veya diğer B-lenfositik lenfoproliferatif hastalıklarda amiloidojenik immünoglobulin hafif zincirinin aşırı üretimi neden olur. Hafif zincirler ayrıca, dokularda fibril olmayan birikimler de oluşturabilirler (hafif zincirlerin biriktirilmesi hastalığı). Nadiren, amiloid fibrilleri, immünoglobulin ağır zincirlerinden (amiloidoz AH olarak adlandırılır) oluşturulur.

Bu tür amiloid birikintileri için ortak yerler deri, sinirler, kalp, gastrointestinal sistem (dil dahil), böbrekler, karaciğer, dalak ve kan damarlarıdır. Genellikle, kemik iliğinde düşük dereceli plazmasitoz, miyelomda gözlenene benzer şekilde görülür, ancak çoğu durumda gerçek miyelom (kemik erimesi, hiperkalsemi, cylindruria ve anemi) yoktur. Bununla birlikte, miyelom vakalarının % 10-20’sinde AL amiloidozu gelişir.

AF Amiloidozu Nedir?

AF, birikme eğilimi yüksek bir mutant serum proteinini kodlayan bir genin kalıtımından kaynaklanır; genellikle bu protein aktif olarak karaciğer tarafından üretilir. AF’ye neden olabilen serum proteinleri, transtiretin (TTR), apolipoprotein A-I ve A-II, lizozim, fibrinojen, gelzolin ve sistatin C’yi içerir. Serum protein lökosit kemotaksis faktörü 2’nin (LECT2) neden olduğu bir familyadır. Bununla birlikte, bu son tip için spesifik bir kalıtsal gen mutasyonu nihayet tanımlanmamıştır. En sık görülen AF tipi, TTR’nin (ATTR) neden olduğu amiloidozdur. TTR geninin 100’den fazla mutasyonu amiloidoz ile ilişkilidir.

En yaygın mutasyon olan V30M , Portekiz, İsveç, Brezilya ve Japonya’da ve V122I mutasyonunda yaygındır. Hastalığın gelişiminin nüfuzu ve yaşı çok çeşitlidir, ancak bireysel ailelerde ve etnik gruplarda kararlıdır. ATTR, periferik duyusal ve otonom nöropatinin yanı sıra kardiyomiyopatiye de neden olur. Karpal tünel sendromu genellikle hastalığın diğer nörolojik bulgularından önce gelir. TTR mutasyonu ile değiştirilmiş bir retinal epitel üretimi nedeniyle viral birikimler gelişebilir veya vasküler pleksus mutant bir TTR üreterse leptomeningeal birikmeler birikebilir.

Yabani Tip ATTR Amiloidozu Nedir?

ATTRwt, klinik olarak kalbe hedeflenen vahşi tip TTR’nin toplanması ve çökelmesinden kaynaklanır. Artan şekilde, vahşi tip ATTR’lerin yaşlı erkeklerde infiltratif kardiyomiyopatiye neden olduğu bulunmuştur . ATTRwt’ye neden olan genetik ve epigenetik faktörler bilinmemektedir. Hem ATTRwt hem de AL amiloidozu kardiyomiyopati gelişimine neden olabileceğinden ve bu yaş grubundaki hastalar amiloidojenetik monoklonal gamopati gösterebildiğinden, kemoterapinin (AL tedavisinde kullanılan) makul olmayan bir şekilde reçete edilmemesi için amiloidi doğru bir şekilde belirlemek önemlidir.

Lokalize Amiloidoz Nedir?

Beyin dışındaki lokalize amiloidoz, en sık olarak klonal immünoglobulin hafif zincirlerinin ve beyindeki beta-amiloid proteininin birikmesinden kaynaklanır. Lokalize amiloid birikintileri genellikle solunum yollarında ve akciğer dokusunda, mesanede ve üreterlerde, ciltte, meme bezlerinde, gözlerde görülür. Nadiren amiloidoz, deride lokal olarak birikebilen keratin izoformları gibi lokal olarak sentezlenen diğer proteinlerden kaynaklanır. Beyindeki beta-amiloid proteini birikintileri, Alzheimer hastalığının veya serebrovasküler amiloid anjiyopatinin gelişimine katkıda bulunur.

Merkezi sinir sisteminde üretilen diğer proteinler ayrıca katlanmış bir yapının oluşumunu, toplanmasını ve nöronlara zarar vermesini engelleyebilir, bu da nörodejeneratif hastalıkların gelişmesine yol açar (örneğin, Parkinson hastalığı , Huntington hastalığı). Gastrointestinal sistemde, solunum yolunda ve mesanede mukoza ile ilişkili lenfoid doku tarafından üretilen immünoglobulinlerin klonal hafif zincirleri, bu organlarda lokalize AL’a neden olabilir.

Bunları Gördün mü ?