in

Anaximander Hakkında

Anaximander, M. Ö 610 – 546 yıllarında yaşam sürmüş başarılı bir filozoftur. Babası Praksiades’tir. Anaximander, Thales’ten ders ,almış onun öğrencisi olmuştur. Filozof olduğu kadar doğa bilimi ile de uğraşmış bir bilimcidir aynı zamanda . Onun hayatına baktığımızda felsefi öğretileriyle , doğa bilimi üzerine yaptıklarını iç içe girmiş bir biçimde karşımıza çıkar. Bu anlamda yapmış olduğu bilimsel çalışmaları ve görüşlerini şöyle sıralayabiliriz: “Tüm canlılığın suda başladığını, sonra bir kısmının karaya çıktığını iddia ettiği bir evrim görüşü vardır.Dünyanın düz bir tepsi gibi değil silindir şeklinde olduğunu ileri sürmüştür. Gök, yerin etrafında döner. Güneşin, dünyadan 27-28 kat daha büyük olduğunu ve yanan bir ateş olduğunu söylemiştir.Ayı gözlemlemiş ve ayın kendi ışığını yaratmadığını, güneşten aldığını bulmuştur.O dönemde bilinen dünyanın haritasını bir levha üzerine çizmiştir. Güneş saatini bulan kişidir. Anaximander ‘a göre su gibi bir element, dünya gibi sınırsız varlıkların bulunduğu bir yeri yeterince açıklayamaz. Ana bir arkhe olmalı ve her şey ondan çıkabilmeli. Onun düşüncesine göre, dünyadaki bütün varlıkları tek bir maddeye indirgeyerek açıklamak doğru değildir. Anaximander ‘a göre arkhe duyumla elde edilemeyen,yani nicelik bakımından sınırsız ve nitelik bakımından belirsiz olan “aperion”dur. Bu durumda . Aperion, sınırı olmayan manasına gelir. Aperion’a nitelik yüklenmez, çünkü onun taşıdığı niteliklerin bir sınırı yoktur. Yukarıda bahsettiğimiz arkhe anlayışından bahsedecek olursak. Ona göre her şey başı ve sonu olmayan bir tözden meydana gelmiştir. Ama onun tözü Thales gibi sudan gelmez. Tam aksine ana töz arkhedir ve diğer tözlere dönüşür, süreç böyle dönüşerek devam eder. Fakat evrende Tanrıların da uyması gereken bir takım kurallar var. Anaximander ‘e göre arkhe bizim bildiğimiz hiçbir element olamaz. Eğer arkhe bilinseydi diğer elementlere karşı mücadele eder ve onları etkisi altına almayı başarırdı. Evrenin sınırsız bir ilkeden meydana geldiğini ileri süren Anaximander, bilim tarihinde Evrim kuramının kurucusu olarak kabul edilir. Elde bulunan kimi yazılı kaynaklara göre Anaximander, gök bilimi ve coğrafi konularla ilgilenmiş bilgisi yer alıyor. Yine aynı şekilde birtakım gözlemler ışığında, felsefesi için çalışmalar yapmış ve onu sağlam temellere oturtmuştur. Aperion’dan özgün bir doğa anlayışına ulaşan Anaximander, bu görüşü şu şekilde geliştirmiştir: Önce , sıcak ve soğuk oluşmuş ardından da Aperion oluşmuştur.Sıcak ilk başta karanlık ve soğuk olanı alev küresiyle sarmıştır.Soğuk ve sıcağın karşılaşmasından böylece sıvı ,katı ayrımı doğdu.Sıvı olan maddeden , yeri saran alev küresinin sıcaklığından dolayı buğular yükselip alev küresini halkalara böldü.Sıvı olan bu madde aynı zamanda içindeki alevleri içi ateşle dolu olan hava tekerlerine böldü.Bu sayede hava ile ateş birleşerek göğü meydana getirdi.Yer bir tepsi şeklindedir ve serbest olarak durabilir. Buna ek olarak gök de yerin etrafında döner.Anaximander’in açıklamasında birçok şey görüyoruz. Doğal hayatta karşılaşmış olduğumuz çok çeşitli ve karışık olan olaylar onda tek ve yalın bir temele bağlanmak istenmiştir. Onu insanlık tarihinde bir düşünür yapan da bu düşünce şeklidir. İyonya okulunun ikinci öğrencisi olarak bilinen filozofun hayatı hakkında çok az şey biliyoruz. Thales’in hem öğrencisi hem de yakın dostu olmuştur.Anaximander’in hayatının en dikkat çeken tarafı şüphesiz , rasyonel düşünce faaliyetini başlatmış olmasıdır.Akabinde ise yazılı geleneği başlatmış olması onu önemli kılan başarılarından biridir. Thales, yarınlara yazılı hiçbir şey bırakmayan ve yazmayan bir isimdi.Anaximander, hocasından farklı olarak yazılı geleneği başlatmış ve yazdıklarının bugünlere ulaşmasını sağlamıştır.Peri Phusis adlı denemeyi yazarak ,doğallıkla günümüze ulaşmasını sağlamış ve bu türün ilk örneğini vermiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir