in

Aristoteles ve Hayatı

Aristoteles, Aristoteles ve Hayatı, BilgData

Trakya, Stageira’da doğan Aristo, hekim bir ailenin çocuğudur. Babası Nikomakhos, Makedonya Kralı II. Filip ‘in babası olan II. Amyntas’ın hem özel hekimliğini hem de yakın dostluğunu yapmıştır. Aristo’nun bulunduğu sosyal çevre onu araştırmaya ve tecrübe ile öğrenmeye yönlendirmiştir. Bunun yanı sıra müspet ilimler alanında da yetiştirilmiştir. Atina’ya tahsile giden ünlü isim, Eflatun’un Akademisi’ne katılmıştır. Burada süren yaklaşık yirmi yıllık eğitim hayatında onun en seçkin talebesi olmuştur. Daha sonra da bu başarısını, hocasının felsefe sistemini eleştiren bir öğrenci olarak taçlandırmıştır.347 yılında hocasını kaybettikten sonra, Teres tiranı olan Prens Her Mas’ın yanına Asos’a yerleşti. Gitmiş olduğu yeni akademisinde daha çok, hocasının idealar teorisini derslerinde sürdürmeye devam etti. Bunun yanı sıra siyaset ve ahlak alanındaki fikirlerini de kaleme almayı unutmadı. Ünlü düşünür, bir yıl kadar Midilli adasındaki Milne’de kaldı. Daha sonra Makedonya Kralı Fili gelerek, Oğlu İskender’i yetiştirmesi için Palla Sarayı’na götürdü. Yaklaşık olarak sekiz yıl süren bu uzun soluklu eğitim, onu “cihan imparatoru yetiştiren üstat “ünvanlına kavuşturmuştur. İskender’in babasının ölümü üzerine tahta çıkmasıyla Aristo da Atina’ya gelerek, kendi okulunu kurdu. Lykeion yakınında kurulan okula, yakın oluşundan dolayı Lykeion adı verildi derslerini öğrencilerinin arasında gezinerek verirdi. Onun kurmuş olduğu bu felsefe ekolu Peripatos adıyla anılmaya başlandı. On iki yıl süren bu eğitim serüvenini Aristo en verimli dönemi olarak görüyordu. Eğitim vermesinin yanı sıra burada felsefi düşüncesini de şekillendiriyordu. İskender’in ölümünden sonra Atina’da Makedonya aleyhine hareketler ve söylemler başladı. Arada kalan Aristo, hem Makedonya taraftarı olmaktan hem de dinsizlikten dolayı suçlanmaya başlandı. Yaşanan bu olayların ardından Kuza Yunanistan’a annesinin yanına yerleşmeye karar verdi. Burada yakalandığı mide rahatsızlığından dolayı 322 yılında, altmış iki yaşındayken hayatını noktaladı. Bütün düşünürler hakkında duymuş olduğumuz birtakım menkıbeler, elbette Aristo hakkında söylendi. İslam dünyasında yapılan tercüme zamanlarında bu efsanevi unsurlara da yer vermekten çekinmediler. Felsefeyi, İslam toplumuna kazandırmak için Aristo’nun ismi etrafında, sonradan oluşturulan bazı menkıbelerin mevcut olduğu da bilinmektedir. Akabinde Müslümanlar 8.yüzyıldan itibaren Aristo’ya ilgi duymuş, merak etmiştir. Bu bağlamda onun eserleri, hayatı, felsefe sistemi hakkında araştırma yapmış ve doğru bilgilere ulaşmışlardır.

Aristoteles, Aristoteles ve Hayatı, BilgData
Aristoteles

Aristo; Fizik, ilk felsefe, gök bilim, biyoloji zooloji, siyaset, mantık gibi pek çok alanda eser veren oldukça verimli bir isimdir. Temel eserleri mantık ve bilgi kuramı üzerine yapılan altı incelemeden meydana gelir. Bunlardan Organın, doğa felsefesini açıkladığı gökler üzerine, fizik ve varlığa geliş, yok oluş üzerinedir. Psikoloji üzerine iki temel eseri bulunmaktadır. Bunlar Hayvana Dair ve Perva Naturaliadır. Siyaset alanında Politikayı; estetik alanında ise Poetika ve Retoriki yazmıştır. Hem Platon’un İdealarına hem de Demokritos’un maddi atom görüşüne karşı çıkan ünlü düşünür, sağduyuya yakınlığı ile bilinir. Aristo mantık konusundaki çalışmalarına on dokuzuncu yüzyıla kadar kaynaklık eden bir sistem kurmuştur. Onun için mantık, her türlü bilgiye ulaşmak için bir araç olarak kullanılır. Mantığının en önemli tarafı, belli bir şeyler kabul edildiği zaman; diğer şeylerin onlardan zorunlulukla çıktığını tanımlamasıdır. Aristo bir önermedeki öznenin, yüklemine on farklı şekilde bağlanmasının mümkün olduğunu öne sürer. Onun mantığı sıradanın dışındadır. Yalnızca insan zihninde var olan düşünce faaliyetlerini betimlemek, ya da dille ilgili gramatikal bir incelemeyle doyarak değil, aktüel birçok şey arasında da bir ilişki kurarak bir mantık kurar. Aristo ele almış olduğu bütün konuları ve soruları sistematik bir şekilde inceler ve irdeler. Titizlikle bu işlemi yapan felsefeci, ele alınan konu hakkındaki tüm olguları ve daha önce söylenmiş olan her şeyi bir araya getirir. Daha sonra bu olgulara dayanarak, kendinden önce yapılan teorileri eleştirir. Aristo’nun büyüklüğü de bu sistemli çalışmada gizlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir