Arşimet Hakkında
in

Arşimet Hakkında

Arşimet; Yunan matematikçi, fizikçi, mühendis ve astronomdur. Milattan Önce 287 yılında Saraçsa’da doğmuştur. Babası ünlü bir astronomdur. Eğitim hayatını dönemin bilim merkezi İskenderiye ‘de tamamlayıp Saraçsa ‘ ya dönünce kendini tamamen matematik ve bilim çalışmalarına adamıştır.

Arşimet Hakkında
Arşimet ve Buluşları

ARŞİMET BULUŞLARI

Arşimet ‘ in eğitim hayatı boyunca Öklid geometrisi dikkatini çekti. Bu ilginin sonucunda matematik onun için bir yaşam tutkusu haline geldi. İntegral hesabıyla ilgili yaptığı çalışmalar kendisinden sonra çalışma yapan matematikçiler için mihenk taşı olmuştur. Mekanik alanında yaptığı buluşlara da bileşik makaralar, sonsuz vidalar, yakan aynalar ve hidrolik vidaları örnek verebiliriz. Fakat bu çalışmalarıyla alakalı arkasında eser bırakmamıştır. Buna karşın geometri ve fizik ile ilgili eserleri sonraki çalışmaları tetiklemiştir. Geometriye yapmış olduğu en önemli katkılardan birisi, bir kürenin yüzölçümünün 4πr2 ve hacminin ise 4/3 πr3 eşit olduğunu kanıtlamasıdır. Bir dairenin alanının, tabanı bu dairenin çevresi ve yüksekliği ise yarıçapına eşit bir üçgenin alanına eşit olduğunu kanıtlayarak pi’nin değerinin 3 l/7 ve 3 10/71 arasında bulunduğunu göstermiştir.Ayrıca Dünya üzerinde denge prensiplerini açıklayan ilk bilim adamı da Arşimet’tir . Eşit kollara asılmış eşit şartları sağlayan eşit ağırlıktaki iki cisim dengede kalır. Eşit olmayan ağırlıklar eşit olmayan şartlarda aşağıdaki koşul sağlandığında dengede kalırlar: f1 • a = f2 • b Ayrıca kendisinin söylediği “Bana bir dayanak noktası verin Dünya’yı yerinden oynatayım.” cümlesi halen kullanılmaktadır. Arşimet sonradan kendi adını alan sıvıların dengesi kanununu bulmuştur. Romalı yazar Vitruvius Pollio‘un söylediğine göre hamamda yıkanırken keşfetmiştir bunu. Arşimet hamamın havuzundayken ağırlığının suyun içerinde azaldığını fark etmiş ve halen çoğu kişinin kullandığı “evreka, evreka” sözleriyle hamamdan dışarı fırlamıştır. Bu durumun bilimsel açıklaması ise su içine daldırılan bir cisim taşırdığı suyun ağırlığı kadar ağırlığını kaybeder. Bu kanundan çıkardığımız sonuçla doğada tesadüflere yer yoktur, her zaman aynı şartlarda aynı sonuçlara ulaşırız. Kendisi dış dünyadan izole bir yaşam seçmiş ve hayatını adeta bilime adamıştır. Arşimet bilim çalışmalarıyla övünür ve bunları fırsat bulduğu anlarda dile getirirdi. Övündüğü bir başka buluşu da, giderek artan sayıda kenarlı düzgün poligon kullanarak dairenin çevresiyle çapının oranının (3 tam 10/71)’den büyük (3 tam 1/7)’den küçük olduğunu saptamasıydı. Romalıları, Siraküz’ü işgalden üç yıl alıkoyan savaş araçlarının yanı sıra, icat ettiği diğer mekanik aygıt ve oyuncaklar kendi gözünde yalnızca boş zamanlarını dolduran eğlendirici işlerdi.

Arşimet Hakkında
Evreka… Evreka…

ARŞİMET’İN ÖLÜMÜ

M.Ö. 212 yılında Roma generali Marcellus Siracusa ‘ yı işgal ettiğinde şehri tamamen almakta çok zorlanmıştır. Bunun temel sebebi Arşimet ‘in şehri korumak için yaptığı silahlardır. Arşimet bunları yaparken kendi bilimsel kural ve buluşlarından yararlanmıştır. Ancak bütün bunlara karşın M.Ö. 212 yılında Romalılar Sirakuza’yı fetih ettiler ve şehrin diğer ileri gelenleriyle birlikte Arşimet’i de öldürdüler.

BilgData.com'un gelişmesi için makaleyi değerlendir.

1 Yorum

Yorum Yap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir