Astronomiye Yön Veren Bilim İnsanları

Bilim ve Mühendislik

Astronomiye Yön Veren Bilim İnsanları

Astronomiye Yön Veren Bilim İnsanları

Astronomiye yön veren bilim insanları sayesinde, uzay hakkında birçok açıklanamayan bilgiler ve dosyalar gün yüzüne çıkmış, insanoğlu uzay hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmuştur. Bu bilim adamları, Dünya’nın farklı coğrafyalarında yaşamış ve her kıtadan her ülkeden astronomi alanında yoğun çalışmalar yapılmıştır.

Astronomi ve Bilim İnsanları

Astronomi, bilim sektörü içerisinde en sık çalışılan ve üzerinde farklı teoriler yürütülen bir meslek dalıdır. Geçmişten günümüze kadar ünlü bilim adamları, astronomi hakkında makaleler ve teoriler üretmiştir. Üretilen makaleler ve teoriler, bugün okullarda ve eğitim merkezlerinde öğretilmektedir.

Astronomiye Katkı Sağlayan Bilim İnsanları :

Stephen Hawking (1942 – 2018)

Astronomiye Yön Veren Bilim İnsanları

1955 ve 1960’lı senelerde yazmış olduğu makaleler ve teoriler ile gündeme gelen Hawking; kara delikler, kuantum mekaniği ve genel görelilik kuramları ile sayılı bilim adamları arasına girmiştir.


Carl Sagan (1934 – 1996)

Astronomiye Yön Veren Bilim İnsanları

Bilim sektörünün popülerleşmesinde etkili olan Sagan, astro biyoloji hakkında makaleleri ile tanınmaktadır. Mesaj ve Cosmos kitapları ile ünlenen bilim adamı, evrenin bilim babası olarak da bilinmektedir.


Edwin Hubble (1889 – 1953)

Astronomiye Yön Veren Bilim İnsanları

1920’li yıllarda en büyük serüvenini yaşayan bilim adamı Hubble, evren ile ilgili makalelerle gündeme gelmiş ve birçok teorisini kanıtlamıştır. Kanıtlanan teorileri içerisinde en büyük fikri olan evrenin genişlemesi, büyük bilim adamı unvanını getirmiştir.


Albert Einstein (1879 – 1955)

Astronomiye Yön Veren Bilim İnsanları

Evrenin bilinen en büyük ve en zekalı bilim adamı unvanını taşıyan Einstein; ışık hızları, kütle-enerji kavramları ve genel görelilik teorileri ile bilinmektedir. Einstein’in sadece genel görelilik çalışmaları, bilim adamına devrim niteliğinde bir şöhret getirmiştir.


Isaac Newton (1642 – 1727)

Astronomiye Yön Veren Bilim İnsanları

Tarihin gördüğü ve tüm ülkelerde nesnel olarak kabul edilen çalışmaları ile tanınan Newton, kütle çekimleri, hareket kanunları üzerinde teoriler yürütmüş ve birçok bilim adamına yardımcı olmuştur.


Johannes Kepler (1571 – 1630)

Astronomiye Yön Veren Bilim İnsanları

Kepler, yıldızlar ve gezegenler üzerinde yaptığı çalışmalar ile bilinen bir bilim adamıdır. Genellikle çalışmaları, gezegenlerin hareket ivmeleri ve temel yasa kanunları üzerine olmuştur.


Galileo Galilei (1564 – 1642)

Astronomiye Yön Veren Bilim İnsanları

Modern bilim ve astronominin babası olarak bilinen Galilei, teleskopla ilk gözlem yapan bilim adamı kategorisinde yer almaktadır. Teleskobu ile birçok gezegeni gözlemlemiş ve günümüz astronomisine büyük katkılar sağlamıştır. Galilei’nin gözlemlemiş olduğu gezegenler ve doğal uydular; Jüpiter ve doğal uyduları, Satürn ve doğal uyduları, Satürn’ün halkaları gibi devasa gözlemlerdir.


Ali Kuşçu (1403 – 1474)

Astronomiye Yön Veren Bilim İnsanları

Osmanlı Devleti’nin büyük astronomicileri arasında yer alan Ali Kuşçu, döneminin çok büyük buluşlarını ve teorilerini gerçekleştirmiştir. Bu teorilerini ise Fethiye adlı kitabında anlatmıştır.


Nicolaus Copernicus (1473 – 1543)

Astronomiye Yön Veren Bilim İnsanları

Döneminde yaşayan birçok bilim adamının teorilerine çürütmüş ve kendi gözlemlerince yaptığı yüzlerce çalışmasını tüm dünyaya duyurmuştur. Yaptığı çalışmalardan bazıları; gezegenlerin ve doğal uyduların, Güneş’in etrafında bağımlı olarak döndükleridir.


Ömer Hayyam (1048 – 1131)

Astronomiye Yön Veren Bilim İnsanları

İranlı olarak bilinen Ömer Hayyam, dünyanın ilk gözlemevini kuran ve çalışmalar yapan bilim adamı olarak bilinmekte ve tanınmaktadır. Ayrıca, Celali Takvimi de hazırlayan ve dünyaya sunan ilk bilim adamıdır.


Eratosthenes (M.Ö. 200)

Astronomiye Yön Veren Bilim İnsanları

Mısırlı bilim adamı, Dünya’nın çevresini kendi geliştirdiği algoritma sistemi ile hesaplamış ve döneminde geliştirdiği birçok teori, günümüzde hala kullanılmaktadır.


Ve daha sayamadığımız bilim insanlarının astronomiye birçok katkısı vardır.