Ay Olmasaydı Dünyamıza Ne Olurdu ?

Ay Olmasaydı ?

Ay olmasaydı ne olurdu? Dünya’mız bu durumdan nasıl etkilenir? ne gibi sonuçlar ortaya çıkardı? gibi soruları bu makalemizde cevaplayacağız. 

Güneş sistemimizdeki tüm gezegenler ve uydular arasındaki kütle oranlarına bakıldığında en yüksek oran Dünya ve Ay arasında görülür. Dünya’nın kütlesi yaklaşık olarak Ay’ın kütlesinin 84 katıdır. Ay Dünya’nın tek doğal uydusu olup, Güneş Sistemi’ndeki beşinci büyük doğal uydudur. Ay’ın Dünya’ya olan uzaklığı yaklaşık olarak 384 000 km’dir. Ay diğer uydulara göre büyük bir uydu olup, Dünya üzerinde önemli etkileri vardır. 

Ay’ın Dünya’mız için hayati derecede önemli olduğunu gösteren ‘’Ay Olmasaydı Ne Olurdu?’’ maddelerine geçelim:

Ay Olmasaydı Dünyamıza Ne Olurdu ?

Günler 8 Saat Olacaktı

Bildiğiniz gibi Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönüşü 24 saatte tamamlanıyor ve bu nedenle bir gün 24 saattir. Dünya ilk oluştuğunda bir günün uzunluğunun yaklaşık 6 saat olduğu düşünülüyor. Yapılan araştırmalara göre Ay çekim kuvveti nedeniyle bir günün uzunluğu her yıl 15 mikro saniye uzuyor. Yapılan hesaplamalara göre eğer Ay olmasaydı Dünya 3 kat daha hızlı dönecek ve günler yaklaşık olarak 8 saat sürecekti.

Şiddetli Rüzgarlar Meydana Gelecekti

Dünya kendi ekseni etrafında çok daha hızlı döneceğinden, rüzgarlar çok daha şiddetli esecekti. Ay olmasaydı doğu-batı yönlü rüzgarlar çok şiddetli olacaktı. 

Ay Olmasaydı Dünyamıza Ne Olurdu ?

Dünya’nın Eksen Eğikliği Değişecekti

Ay’ın en önemli etkilerinden birisi de Dünya’nın eksen eğikliği üzerindeki etkisidir. Dünya’nın yörünge düzlemi ile ekvator düzlemi arasında 23 derece 27 dakikalık bir açı vardır. Dünya gibi diğer gezegenler de eksen eğikliğine sahiptir. Örneğin Merkür’ün eksen eğikliği Güneş’e çok yakın olması nedeniyle 0,1 derece iken, Uranüs’ün eksen eğikliği 97 derecedir. Eğer Ay olmasaydı Dünya’da Merkür gibi mevsimler gözlemlenmeyebilir veya Uranüs gibi çok şiddetli mevsimler oluşabilirdi. Ay kütle çekim kuvveti sayesinde, Dünya’nın eksen eğikliğini belirli bir aralığın içerisinde tutar ve çok yavaş değişmesini sağlar. 

Gelgit Olayları Azalırdı

Ay’ın çekim gücüne bağlı olarak Dünya’daki okyanuslardaki suyun yükselmesine veya alçalmasına gelgit denir. Gelgitler sonucunda kıyı kirlenmesi önlenir, akarsu ağızlarında delta oluşumu engellenir ve akarsu vadilerinin ağızlarının tıkanması önlenir. Ay olmasaydı gelgitler oluşmayacak ve bütün bu olumlu sonuçlar da ortadan kalkacaktı. Ay evrelerini takip ederek üremelerini sürdüren canlılar gelişemezdi.

Bunları Gördün mü ?