Beyaz Cüce Nedir ?

Bilim ve Mühendislik

Beyaz Cüce Nedir ?

Beyaz Cüce Nedir ?

Beyaz Cüce

Yıldızlar da insanlar gibi doğar, yaşar ve ölürler. Yıldızların ömrünü etkileyen en önemli parametre kütleleridir. Yıldızların ortalama ömürleri 10 milyar yıldır. Yıldızlar kütlelerine bağlı olarak değişik formlar da yaşamlarının sonlarına gelirler. Beyaz cüce yaşamlarının son evresinde olan ve Güneş’in kütlesinin yaklaşık olarak %60’ı kütleye sahip olan soğuk yıldızlardır. Nükleer yakıtı biten yıldızlar kırmızı dev formuna dönüşür. Kırmızı dev formunda genişleyen yıldız beyaz cüceye dönüşürken içe doğru çöker.

Bu formlardan birisi de G ve K tipi yıldızların yaşadığı beyaz cüce yıldızlardır. Güneşimiz de G tipi sarı cüce bir yıldızdır.  G tipi yıldızlar kütlelerine göre 8 – 13 milyar yıl ana kol evresinde kalırlar. Daha sonra kırmızı deve dönüşürler ve son olarak beyaz cüceye dönüşerek yaşamları sona erer.

K tipi turuncu yıldızlar kütlelerine bağlı olarak 20-25 milyar yıl ana kol evresinde kalırlar.  Daha sonra G tipi yıldızlar gibi kırmızı deve dönüşürler ve beyaz cüceye dönüşerek hayatları son bulur.

Ana kol yıldızları renk ve kütlelerine göre sınıflandırılmış olup,  hidrojeni yakıp helyuma çeviren yıldızlardır. Ana kol yıldızları O,B,A,F,G,K,M olmak üzere 7 gruba ayrılmıştır. G,K tipi yıldızların yanı sıra A,F,B tipi yıldızlar da yaşamlarının son evresinde beyaz cüceye dönüşerek hayatları sona erer. Beyaz cüce evresinde yıldızlar enerji üretemez ve ölü bir yıldız olarak tanımlanır. Beyaz cüce yıldızların yüzey sıcaklığı 100000 dereceye kadar ulaşabilir.

Beyaz Cüce Nedir ?

Beyaz Cücelerin Özellikleri

– Beyaz cüceler az ısı ve ışık yaydıklarından dolayı soğuk yıldız olarak isimlendirilirler.

– Tamamen karbon çekirdeğinden meydana gelirler.

– Dünya’nın boyutundadırlar ve aşırı derecede bir yoğunluğa sahiptirler.

–  Bir füzyon işlemi gerçekleştiremedikleri için sürekli bir ısı ve ışık kaybındadırlar. Işımaları yaklaşık olarak 1015-1025 yıl arasında sürer. Işımaları durduğu zaman kara cüceye dönüşürler.

– Beyaz cücelerin yoğunlukları  2×109 kg/m³’tür.

– Çapları yaklaşık olarak 13000 km’dir. Bu değer çapı 12 742 km olan Dünya’ya oldukça yakındır.

– Güneş kütlesinin 0,6 ile 8 katı arasındaki yıldızların sonu beyaz cüceye dönüşmektir.