Bilim Nedir ve Bilimin Özellikleri Nelerdir ?

Bilim Nedir?

Bilim, toplum ve bilginin kendisi hakkındaki nesnel bilgiyi edinmeyi, kanıtlamayı ve sistematik hale getirmeyi amaçlayan özel bir bilişsel aktivite türüdür. Bilgi, insan faaliyetinin herhangi bir alanında yaratılır ve kullanılır. Ancak, yalnızca bilim alanında yeni bilginin üretilmesi bir araç değil, aynı zamanda emeğin asıl amacı ve ana ürünüdür. Aynı zamanda, hem bilimsel bilginin kendisi hem de edinim süreci, birlikte ele alındığında, diğer faaliyet alanlarında elde edilen bilginin özelliği olmayan bir takım spesifik özelliklere sahiptir.

Bilim, tarihsel olarak, belirli bir biçimde sistematik hale getirilmiş entelektüel aktivite sonuçları ve içinde gerçekleştirildiği sosyal kurum anlamına gelir. Kurumsal bağlamda, ‘’bilim’’ kavramı, bilimsel bilgi alanlarını ve onları oluşturan bilimsel disiplinleri belirtmek için kullanılır. Modern bilim, son derece yoğunlaşmış bir bireysel bilimsel dallar kümesidir. Özel bir entelektüel üretim türü olan bilim, kendi üretici güçlerine, ilgili norm ve standartlara göre düzenlenmiş üretim ilişkilerine, emeğin konusu ve ürününe sahiptir.

Bunların yanı sıra, birçok unsur içerir. Bunlar; Bilimsel bilginin üreticilerinin (bilim adamlarının) kendileri; tarihsel olarak tanımlanmış bilimsel çalışma bölümlerinin ve işbirliğinin biçimleri; bilimsel disiplinlerin kavramsal ve kategorik araçları; bilimsel olarak tanımlanabilecek sorunların, yöntemlerin ve teorilerin izole edilmesi için prosedürler; bilimsel araştırma yöntemleri, edinilen bilgilerin doğrulanması ve sistematik hale getirilmesi; bilimsel kurumlar; bilimsel üretimin teknik desteği; bilimsel bilgi ve iletişim sistemleridir.

Bilim Nedir ve Bilimin Özellikleri Nelerdir ?

Bilimin Ayırt Edici Özellikleri

Bilimin doğrudan işlevleri, gerçekliğin çalışması, açıklaması ve tahminidir. Aynı zamanda, bilim, dünyadaki çeşitliliğin yalnızca bir bölümünden biridir. Ancak, insan yaratıcı ve bilişsel aktivitenin diğer alanlarıyla etkileşime giren alanlardan yalnızca biridir. Felsefi, sanatsal, ampirik, dini, mitolojik, ideolojik ve diğerleri; bilimin spesifik özelliklerinin işaretler ve tanımlar biçiminde açık bir şekilde açıklanması oldukça güçtür. Bu, bilimin tanımlarının çeşitliliği, onunla ve diğer biliş biçimleri arasındaki sınır sorunu konusunda devam eden tartışmalarla kanıtlanmaktadır.

Bilim, pratik faaliyetteki nesnelerin (başlangıçtaki bir nesne) karşılık gelen ürünlere (nihai halindeki bir nesne) dönüşüm sürecini öngörmeyi amaçlamaktadır. Bu dönüşüm her zaman temel ilişkiler, değişim ve nesne geliştirme yasaları ile belirlenir ve faaliyetin kendisi ancak bu yasalarla tutarlı olduğunda başarılı olabilir. Bu nedenle, bilimsel bilgi, nesneye, çalışılan nesnenin işleyişi ve gelişmesine ilişkin kendi içkin yasalarının tanımlanması üzerine odaklanarak karakterize edilir.

Uygulama gereksinimlerinden ve bunu düzenleyen özel bir şekilde ortaya çıkan bilim, insan faaliyetinde hangi nesnelerin dönüştürülebileceğine göre yasaları tanımlamayı amaçlamaktadır. İnsan bilincinin durumu ve diğerleri, hepsi bilimsel araştırmanın nesneleri haline gelebilecek ölçüdedir. Bilim, onları doğal yasalarına göre işleyen ve gelişen nesneler olarak inceler. Bir kişiyi bir faaliyet konusu olarak, aynı zamanda özel bir nesne olarak çalışabilir. Doğanın dönüşüm süreçleriyle ilgili olarak, bu fonksiyon doğal ve teknik bilimler tarafından gerçekleştirilir. Bu nedenle, bilimin evrendeki her şeyi kapsadığını söyleyebiliriz.

Bilim Nedir ve Bilimin Özellikleri Nelerdir ?

Bilimin Temelleri

Bilimin temelleri, bilimsel aktivite stratejisini belirleyen, bütünleşik bir sisteme çeşitli spesifik teorik ve ampirik bilgiler düzenleyen ve belirli bir tarihsel çağın kültürüne dahil edilmelerini sağlayan, bilimin temel kavramları, bilim ilkeleridir. Bilimin temelleri sorunu, 20. yüzyılın bilim felsefesinde aktif olarak gelişmiştir. Bu soruna artan ilgi, 20. yüzyılın bilimsel devrimleriyle canlanmıştır.

(Örn. Bilimsel devrim gibi vs.) yeni alanların ve bilim dallarının ortaya çıkması, farklılaşma ve bilimlerin bütünleşmesi süreçlerini yoğunlaştırmıştır. Tüm bu durumlarda, bilimsel araştırma stratejilerini ve tarihsel değişkenliklerini belirleyen temel prensipleri kavramak için bir ihtiyaç ortaya çıkmıştır. 20. yüzyılın ikinci yarısında, bilimin temellerinin bazı bileşenleri ve yönleri Batı bilim felsefesinde tanımlanmış ve analiz edilmiştir.

İlginizi Çekebilir >  Kanseri Tespit İçin Yeni Bir Test

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AdBlocker Tespit Edildi!

Reklam engelleyici kullanarak BilgData'nın gelişimini engellemiş olursunuz. Lütfen reklam engelleyicinizi kapatıp tekrar deneyin.

How to disable? Refresh