Christiaan Huygens, Hollanda’nın La Haye şehrinde 14 Nisan 1629 tarihinde dünyaya gelmiştir. Annesi Suzanna Berler’dir. Annesini küçük yaşlarda kaybetmiştir. Babası diplomat, şair ve müzisyen olan Constantin Huygens’tir. 16 yaşına kadar ev ortamında eğitim aldı. Küçük yaşlardan beri matematik bilimine ilgi duymaya başlamıştır. Chiristiaan Huygens Satürn halkaları üzerinde önemli keşifler ve çalışmalar yapmış ve bu sayede titan uydusunu bulmuştur. Mekanik ve optik alanlarındaki çalışmalar yapmıştır. Leiden, Breda ve Angers üniversitelerinde hukuk ve matematik eğitimi almıştır. Huygens fizik, matematik ve gökbilimleri alanlarında araştırmalar ve çalışmalar yapmıştır. Birkaç yıl sonra hukukçu Johann Henryk Dauber’in evinde yaşamaya başlar ve İngiliz olan matematikçi john pell ile beraber matematik dersleri vermeye başlamıştır. 1649 Ağustos ayında çalışmalarını tamamlayıp diplomat olarak Nassau dükü ile çalışmaya başlar. Bu sayede Bentheim ve Flensburga gider. Babası diplomat olmasını istemesine rağmen siyasi anlamdaki roller değişince bu görevden ayrılmıştır. Ve zaten bu alanda çok ilgili değildi. 1654 yılında tekrar babasının Lahey’deki evine gelerek bilimsel çalışmalarına ağırlık vermiştir. Amacı teleskopları anlayıp bu anlamda çalışmalar yapmaktı. Nihayetinde 1662 yılında iki mercekli teleskopu tasarımını gerçekleştirdi.

, Christiaan Huygens Hayatı, BilgData
Christiaan Huygens

Chiristian Huygens, tabiat felsefeleri, hareket kanunu ve yer çekimi, optik, zaman ölçme bilim, sarkaçlar ve siprial yay saati alanlarında çalışmalar yapmıştır. Astronomi alanında da çalışmalar yaparak Satürn’ün çevresinde, düz, ince ve eğimli bir halkanın olduğunu ileri sürerek, kendisinin tasarladığı güçlendirilmiş mercekli teleskop aracılığı ile Satürn’de bulunan Titan uydusunu bulmuştur. Aynı dönemde gözlemlemelerinin sonucunda takımyıldızlarını çizmiştir. Orion takımyıldızındaki koyu bölgeye Huygens adı verilmiştir. Yanı zamanda mars gezegeniyle de yakından ilgili olmasından dolayı yaptığı araştırmalar sonucunda yaklaşık olarak bir mars günün 24 saat olduğunu ortaya koymuştur. Hem mars gezegeninin çizimleri hem de takımyıldızlarının çizimini yapmıştır. Çizim aynı zamanda takımyıldızlarının ilk çizimi olmuştur. Chiristian Huygens gözlemlerinin sonucunda güneş sistemi, gezegenler ve evren hakkındaki incelemeleri sonucunda elde ettiği düşüncelerini topladığı Cosmotheoros kitabını yazmıştır. Bunun yanı sıra mevcut saatlerin aksine zamanı daha doğru ölçebilen saatler üretmiştir. En önemli buluşu bu anlamda sarkaçlı saat olmuştur. Zaman ölçmede benzersiz olan bu saatin 1657 yılında bir portatifini tasarlamıştır. Bu icadı aslında denizcilikte daha kullanışlı olacağı düşüncesiyle tasarlamıştır. Fakat yerçekiminin etkilerini dikkate almadığından çok başarılı olmamıştır. Huygens bu anlamda Avrupa’nın ilk saatçisi olmuştur. Huygens sarkaçlı saatin yerçekimi kanununa uygun tasarlamadığından dünyanın merkezinden uzaklaştıksa sarkacın hareketlerinde de değişkenlikler ortaya çıkmaya başlamıştır. 1673 yılında zamanı ölçme biliminde sarkaç hareketleri kitabını çıkarmıştır. Bu kitap bu güne kadar yaptığı çalışmaların içinde en önemlisiydi. Huygens cismin üzerinde etki oluşturan yerçekimi kuvvetinden kaynaklı cismin aşağı doğru hareketini gözlemleyerek aşağı doğru olan eğriyi keşfetmiştir. Birleştirilmiş sarkaçların salınım hareketleri üzerinde çalışmalar yaparak eylemsizlik momentini geliştirmiş. İki tane saat sarkacını tek bir destek üzerinde birbiriyle birleştirerek senkronize olmasını sağlayarak, birleştirilmiş sallantıları incelemiştir. Tüm bunların yanında pi sayısının 35 ondalığını hesaplayarak logaritmik eğriyi tanımlamıştır. Zincir eğrisi problemini çözerek, çekme eğrisinin tanımlamasını yapmıştır. 8 Temmuz 1695’de doğduğu Hollanda’nın La Haye şehrinde hayat veda etmiştir. Çalkantılı ve oldukça yoğun bir hayata sahip olan Huygens hayatını bilimsel çalışmalara adayarak geçirmiştir. Huygens Dekartes’in hayat felsefesini benimsemiş ve devamlı olarak deneyleme gözlemleme ve sorgulama yöntemleriyle hayatında birçok alanda başarılar ortaya koymuştur.


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AdBlocker Tespit Edildi!

Reklam engelleyici kullanarak BilgData'nın gelişimini engellemiş olursunuz. Lütfen reklam engelleyicinizi kapatıp tekrar deneyin.

How to disable? Refresh