Demokritos , M.Ö 460 – 370 yılları arasında yaşam sürmüştür. İona Teos’ta dünyaya gelmiş ,sonrasında Abdera’ya yerleşmiştir.Kendisi ,Leukippos ‘un öğrencisi olmuştur. Demokritos ‘un öğretisi atomculuk olarak bilinmekte ancak bu öğretinin aslen Leukippos ‘a ait olduğu ve öğrencisi tarafından geliştirilip dünyaya yayıldığı görüşü de mevcuttur. Demokritos, doğanın oluşumunu ,çokluğunu, değişimini, her şeyi meydana getiren ana maddeyi açıklamayı amaçlamıştır. Onun bu serüvende kendine sorduğu sorular belki de bugün herkesin kendi kendine sorduğu sorulardır.Kendi felsefe sistemi içinde cevabını verdiği sorular ,sonunda onu Tanrı’yı öldürmeye kadar götürmüştür. İşte o meşhur sorular : Beynimiz olmasa düşünebilir miyiz? Düşünmek için bedenimizin varlığına ihtiyaç var mı?Başka bir deyişle ; Ruh ,madde olmadan var olabilir mi ?Düşünmek için bedene gereksinim var ise , beden ölünce ruh da ölmüş olmaz mı ? Diğer doğa filozofları gibi Demokritos da ana maddeyi açıklamak için çabalamıştır. Bu anlamda o , Parmenides’in ortaya koyduğu ezeli, ebedi, yok olmayan var olmayan ve “bir “ diye ifade edilen bu varlık görüşünde onunla hem fikir olmuştur. Ancak Demokritos ,bu felsefe sisteminin sadece Parmenides’in düşüncesiyle olmayacağının da farkındadır. Çünkü çokluk ve değişim sadece bahsedilen “bir “ kavramı ile izah edilemez. Bu soruna çözüm üretmek adına Empedokles dört öge kavramını ortaya atmıştır. ( Bu ögeler : hava , su ,ateş , toprak ). Bir diğer görüş ise Anaksagoras’tan gelmiştir . Ona göre her şey tohumlardan meydana gelmiştir.Ancak her halükarda değişimi ve oluşumu izah etmeye sayıları artırmak yetmiyor. Aynı zamanda bir araya gelen ve dağılan bu maddelerin nasıl değişim yarattığını da açıklamak gerekiyordu.Bu konuda Anaksagoras hareket ettiren gücün Nous olduğunu düşünüyor. Empedokles ise bu hususta sevgi ve nefret kavramı gibi yarı mitolojik unsurların etkili olduğunu öne sürüyordu. Demokritos ise , Parmenides’in görüşüne katılıyor. Yani “ezeli, ebedi ve bölünemeyen olduğu iddiasına destekliyordu. Günümüzde bölünemeyen bu maddelere atom diyoruz. Atomların sayısı sonsuzdur ve nitelik bakımından hepsi aynıdır.Ancak Anaksagoras’ın tohumları nitelik bakımından birbirinden farklıydı.Demokritos’un atomları ise ; kimyası , cinsi ve her şeyiyle aynıydı. Bu atomlar birbirini çekiyor, çarpıyor, itiyor, uzaklaşıp yakınlaşıyor ve varlıkları meydana getirmiş oluyordu. Demokritos hareketi önemserken, Parmenides onu göz ardı etmiştir.Ancak , atomlar arası hareket olmazsa diğer maddeler var olamaz. Birbirinden ayrılamayan ve çeşitli hareketleri yapamayan atomlar, oldukları yerde kalır. Demokritos felsefesi denilince akla sonsuz sayıda atom ve sınırsız boşluk esası gelir. Atomların hareketi hakkında çeşitli görüşler mevcuttur. Anaksagoras’a göre hareketi sağlayan Nous , Empedokles’e göre sevgi ve nefret kavramı demiştik. Demokritos daha sonra bunları reddederek , mevcut hareketin zorunluluktan meydana geldiğini ve hiçbir şeyin tesadüf eseri olmadığını söylemiştir.Zorunluluk ilkesi hemen hemen herkesin bildiği fizik kanunlarına dayanır. Elinize bir kalem alıp ,öylece boşluğa bıraktığınızda ,düştüğünü görürsünüz. Yer çekimine yenik düşerek ,yere inen bu kalem zorunluluk ilkesini açıklayan en basit örneklerden biridir. Demokritos’u kendinden önceki filozoflardan ayıran özelliği , ilk kez dikkatini insandan yana kullanan filozof oluşudur. Ona göre ruhu oluşturan atomlar bilincimizi de oluşturuyor.Ancak çeşitli nedenlerle bizden ayrılan bu atomlar ,insandaki uyku ve bilinçsizlik halini meydana getiriyor.Duygusal hareketlenmeleri de atomların hareketi ile ilişkilendiren ünlü filozof, atomlar ne kadar düzenli ve dingin olursa insanın da o denli mutlu olacağını öne sürüyor. Ona göre asıl olan ruhun mutlu olmasıdır.İnsanların yanından geçerken sürekli bir tebessüm halinde olduğunun ,tarihte yerini alması da bundan ileri geliyor olsa gerek. Bu hal, onun felsefe tarihinin gülen filozofu olarak anılmasını sağlamıştır.


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AdBlocker Tespit Edildi!

Reklam engelleyici kullanarak BilgData'nın gelişimini engellemiş olursunuz. Lütfen reklam engelleyicinizi kapatıp tekrar deneyin.

How to disable? Refresh