En Sıcak Gezegen: Venüs

Venüs Gezegeni

Boyutu neredeyse Dünya ile aynı olan bu gezegen aynı zamanda gökyüzüne baktığımızda görmüş olduğumuz en parlak cisimdir. Güneş’e uzaklık bakımından ikinci sırada yer almaktadır. Ancak Güneş’e en yakın gezegen olan Merkür’den daha uzak olmasına rağmen Güneş Sistemi’nde yer alan en sıcak gezegen olma özelliğine sahiptir. Merkür’e göre Güneş’ten daha uzak olmasına rağmen en sıcak gezegen olmasının sebebi ise atmosferde yer almakta olan yoğun gazlardır. Atmosferde yer alan gazlar bir sera etkisi yarattığından dolayı gezegenin içine giren ısı yeniden dışarı çıkamaz. O yüzden ısı gezegen içinde kalır ve bu da gezegenin 467 dereceye kadar ısınmasına sebep olur. 

Venüs gezegeninin diğer bir önemli özelliği ise Güneş sisteminde yer alan gezegenlerin aksi yönünde dönüyor olmasıdır. Yani bir diğer deyiş ile Venüs gezegeninde Güneş batıdan doğar ve doğudan batar. Durumun böyle olmasının sebebi olarak da gezegene aşırı hızlı bir şekilde çarparak dönüş yönünü değiştirebilecek boyutta bir cisim olduğu düşünülmektedir. Yaşanan bu çarpmadan dolayı da Venüs’ün ters yönde döndüğü ortaya atılmıştır. 

En Sıcak Gezegen: Venüs

Tıpkı Merkür gibi herhangi bir uydusu bulunmayan Venüs’e Güneş ışınlarının ulaşması 6 dakikayı bulmaktadır. Işık hızının saniyede ne kadar mesafe kat ettiği düşünüldüğünde aradaki mesafelerin ne denli fazla olduğunu hayal etmek mümkündür. Benzer şekilde aynı Merkür gezegeninde olduğu Venüs gezegeninde yaşanılan 3 derecelik eksen eğikliğinden dolayı mevsimler yaşanmamaktadır. 

Bu gezegen tarihte pek çok toplumda farklı isimler ile anılmıştır. İsmi ise bir Yunan mitolojisi karakteri olan Afrodit’ten gelmektedir. Ancak farklı toplumlarda Çoban Yıldızı, Çolpan ya da Zühre gibi pek çok isimle anılmıştır. Tarihte belki de en çok karşımıza çıkan gök cisimleri arasında yer almaktadır. Bunun sebebi ise gece Dünya’dan baktığımızda gece en parlak gök cismi olmasıdır. (Ay’dan Sonra)

Bilindiği üzere yedi gök cisminin isimleri haftanın yedi gününe verilmiştir. Bu günlerden bir tanesi de Venüs’e verilmiştir. Milattan önce 7. Yy.’ a kadar tarihi kaynaklarda Venüs’e dair gözlemlere rastlanmıştır. Sadece Mezopotamya medeniyetlerinde değil aynı zamanda Uzak Doğu’da ve aynı zamanda Orta Amerika’da yaşamış olan antik medeniyetlerin de dikkatini çekmiştir. O yüzden bu toplumlarda bu gezegen önemli bir konuma sahip olmuştur. 

En Sıcak Gezegen: Venüs

1610 senesinde ünlü bir gökbilimci olan Galileo oldukça basit özelliklere sahip olan bir teleskop ile Venüs’ün evreleri olduğunun farkına varmıştır. Elde etmiş olduğu bu veriler ışığında gezegenin Güneş etrafında döndüğünü kaydetmiştir. 

Venüs, Güneş sisteminde en çok volkana sahip olan gezegendir. Gezegende pek çok volkan, dağ ve vadi bulunmaktadır. Ancak gezegende bulunan volkanların pek çoğu şu an için aktif değillerdir. Gezegende yer alan en yüksek dağ olan Maxwell Montes yüksekliği 8800 metredir. Bu neredeyse Dünya gezegenindeki en yüksek dağ olan Everest Dağı’na eş değerdir. Oldukça yavaş dönmesinden dolayı sahip olduğu manyetik alan bizim gezegenimizden çok daha zayıftır. Dünya’ya yakın olmasından dolayı da bu gezegene bugüne kadar 50’den fazla araç gönderilmiştir. Sistemimizde yer alan diğer gezegenler ile karşılaştırdığımızda en uzun gündüzün yaşandığı gezegen olarak karşımıza çıkan Venüs’ün kendi ekseni etrafında dönmesi 243 gün sürmektedir. Güneş’in etrafında bir tur atması ise 225 gün gibi bir süre almaktadır. Yani Venüs için 1 yıl 1 günden daha kısadır tanımını kullanabiliriz. Gezegendeki rüzgar hızı ise saatte 700 kilometreye kadar çıkabilmektedir. 

Bunları Gördün mü ?