Faz, Faz Açısı ve Faz Kayması

Alternatif akımdan bahseden, genellikle “faz”, “faz açısı”, “faz kayması” gibi terimleri kullanırlar. Bu genellikle, bir sinüzoidal alternatif veya atımlı akımı ifade eder (bir sinüzoidal akımın rektifiye edilmesiyle elde edilir). Ağdaki EMF’deki periyodik değişim veya devre içindeki akım harmonik bir osilasyon işlemi olduğundan, bu işlemi tarif eden fonksiyon osilasyon sisteminin başlangıç ​​durumuna bağlı olarak harmonik, yani bir sinüs veya kosinüstür. Bu durumda işlevin argümanı sadece fazdır, yani salınım miktarının (akım veya gerilim) salınımların başladığı ana göre zamandaki her bir andaki pozisyonudur. Fakat işlevin kendisi, aynı anda salınan miktarın değerini alır.

blank

Faz Nedir?

Faz” teriminin anlamını daha iyi anlamak için, tek fazlı bir AC ağındaki zamana karşı gerilim grafiğine dönüyoruz. Burada voltajın belli bir maksimum Um değerinden -Um- değerine kadar değiştiğini, periyodik olarak sıfıra geçtiğini biliyoruz. Değişim sürecinde, gerilim her an, periyodik olarak (T süresinden sonra), bu gerilimin gözleminin başladığı değere dönerek birçok değeri alır. Zamanın herhangi bir noktasında voltajın birkaç faktöre bağlı olan belirli bir fazda olduğunu söyleyebiliriz. Yani, salınımların başlangıcından itibaren geçen zamana, açısal frekansa ve ilk faza vb. değerlere göre…

blank

Faz Açısı Nedir?

Elektrik mühendisliğinde, başlangıç ​​aşaması aynı zamanda başlangıç ​​faz açısı olarak da bilinir. Çünkü faz, tüm normal geometrik açılar gibi, radyan veya derece cinsinden ölçülür. Faz değişiminin sınırları 0 ila 360 derece veya 0 ila 2 * pi radyan arasındadır. Belli fazlar, alternatif U voltajını gözlemlemeye başladığında, değerinin sıfır olmadığını, yani, bu devredeki fazın, Psi açısıyla, yaklaşık 30 dereceye veya pi / 6 radyanlara eşit, sıfırdan sapmayı başardığı bilinmektedir.

Sinüzoidal fonksiyonun argümanının bir parçası olarak, Psi sabittir, çünkü; bu açı değişen voltajın gözlenmesi başında belirlenir ve daha sonra prensipte değişmez. Bununla birlikte, varlığı, sinüzoidal eğrinin orijine göre genel kaymasını belirler. Diğer voltaj dalgalanmaları sırasında, akım faz açısı değişir ve voltaj da bununla birlikte değişir. Sinüzoidal bir fonksiyon için, toplam faz açısı (ilk fazı dikkate alarak tam faz) sıfır, 180 derece (pi radyan) veya 360 derece (2 * pi radyan) ise, voltaj sıfır değer alır ve faz açısı 90 derecelik bir değer alıyorsa ( pi / 2 radyan) veya 270 derece (3 x pi / 2 radyan) daha sonra bu gibi anlarda voltaj maksimum olarak sıfırdan sapmaktadır.

blank

Faz Kayması Nedir?

Genellikle, değişen sinüzoidal akım (voltaj) devrelerindeki elektriksel ölçümler sırasında, incelenen devrede hem akımı hem de voltajı izlerler. Ardından akım ve gerilim grafikleri ortak bir koordinat düzleminde gösterilir. Bu durumda, akım ve voltaj değişimlerinin sıklığı aynıdır, fakat devrelere bakarsanız başlangıç ​​aşamalarını farklı gösterir. Bu durumda, akım ve voltaj arasındaki faz kaymasından, yani ilk faz açılarındaki farktan söz ederler.

Başka bir deyişle, faz kayması, bir sinüs dalgasının diğerine göre zamanla ne kadar kayma olduğunu belirler. Faz kayması, faz açısı gibi, derece veya radyan olarak ölçülür. Dönemi daha erken başlayan sinüs fazın ilerisindedir ve daha sonra başlayanlar fazın gerisindedir. Faz kayması genellikle Phi harfi ile gösterilir.

Not: Örneğin, bir faza göre üç fazlı bir AC ağının tellerindeki gerilimler arasındaki faz kayması sabittir ve 120 derece veya 2 x pi / 3 radyan’a eşittir.


Mert Deveçeker

Teknoloji Sever. Yazar-Çizer-Okur-Öğrenir. Makine Mühendisi.

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AdBlocker Tespit Edildi!

Reklam engelleyici kullanarak BilgData'nın gelişimini engellemiş olursunuz. Lütfen reklam engelleyicinizi kapatıp tekrar deneyin.

How to disable? Refresh