Giardano Bruno; 1548 yılında İtalya’da dünyaya gelen ve Rönesans döneminin felsefe anlamında şekillenmesine sağlayan en önemli düşünürlerden birisidir. Henüz 16 yaşındayken Hristiyan bir tarikata katılan Bruno bir süre sonra bu tarikattan ve Hristiyanlıktan bağını tamamen koparma yoluna gidecektir. Bunda ise Kopernik sisteminin büyük bir etkisi olacaktır. 

Dönemin kilisesinden çok farklı düşüncelere sahip olan Bruno sisteme ve değerlerine karşı gelmesinden dolayı din sapkınlığı ile suçlanır. Ancak kendisine yapılan tüm baskılara rağmen şiddetle düşüncelerine savunmaya devam eder. Bir süre sonra baskılara dayanamaz ve yaşadığı bölgeden Kuzey İtalya’ya kaçmaya karar verir. 

Ancak nereye giderse gitsin Bruno sahip olduğu düşüncelerden dolayı sürekli olarak dinsizlik ile suçlanmış ve sürekli olarak başka şehirlere gitmek zorunda kalmıştır. 1582 senesinde Sorbonne Üniversitesi’ne girmeyi başaran Bruno bazı eserlerini kitap haline getirerek bastırmıştır. Sonrasında ise aynı zamanda bir aristokrat olan bir öğrencisinin daveti üzerine Venedik’e gelir. Burada dönemin ünlü isimlerinden olan Gelileo Galilei ile tanışır. Onunla birlikte pek çok kez fikir alışverişinde bulunmuş ve bazı fikirlerinin de temellendirmesine ön ayak olmuştur. 

Fakat bir süre sonra Bruno zengin bir aristokrat ile hararetli bir tartışmaya girer. Bunun üzerine kendisini Engizisyon’a teslim ederler. Bruno kendi döneminde evrenin sonsuz olduğunu ve yaşadığımız Dünya gibi başka dünyalar olduğunu ileri sürmüştür. Ancak dönemin kilisesi bu düşünceye kesin olarak karşı çıkmış ve Bruno’yu dinsizlik ile suçlamıştır. 

Yıllar boyunca hapse atılmasına ve yapılan tüm işkencelere rağmen Bruno savunmuş olduğu fikrinden asla vazgeçmez. Fikrinden vazgeçmesi durumunda affedileceği teklifi bulunulsa dahi bunu asla kabul etmeyen Bruno, 8 sene boyunca hapis yattıktan ve işkenceler gördükten sonra dinden çıkmak ve tanrıya saygısızlık yapmak suçlarından dolayı yargılanır. Bu yargılamanın ardından ise Bruno’nun kanı akıtılmadan öldürülmesine karar verilir. 

Alınan bu karar sonucunda Bruno, 1600 senesinde Roma’da diri diri yakılarak hayatını kaybeder. Yargıç kendisinin ölüm kararını açıklarken ona: “ Ölümümü bildirirken siz benden daha çok korkuyorsunuz.” şeklinde cevap verir.

 

, Giordano Bruno, BilgData

Sonsuz Evren ve Giardano Bruno

Bruno’nun sonsuz evren fikrini savunmasında etkili olan şey ise yasaklı olan eski bir Yunan kitabıdır. Bu kitapta boşluğa fırlatılan bir oktan bahsedilmektedir. Bunun üzerine gökyüzüne fırlatılan ve olabildiğince giden bir oku hayal eden Bruno bu okun bir süre sonra bir duvara saplanacağını düşünür. Ancak sonrasında ise bu duvarın üstünden yeniden bir ok fırlatabileceği ve yeniden yol almaya devam edeceğini hayal eder. Böylece bu durum onun evreni sonsuz olarak düşünme olayına sevk eder. 

Düşüncelerini sonuna kadar savunmaya devam eden ve bundan hiçbir zaman vazgeçmeyen Bruno, tartışmaya girmiş olduğu din adamlarına; “Sizin Tanrınız sonsuz bir dünya yaratamadı mı? Yazık. Çünkü benimki yarattı.” diyordu. Döneme göre çok daha sert ve aykırı kabul edilen bu konuşmaları onu talihsiz ölümüne sürükleyen en önemli faktörlerden bir tanesi olmuştur. 

Galileo ile aynı dönemde yaşamış olan Bruno onun aksine ömrü boyunca sahip olduğu fikirleri savunmuş, bunun uğruna yıllarca hapis yatarak işkenceler görmüştür. Tüm bunlara rağmen gerçekleri savunmaya devam eden Bruno bunun cezasını hayatı ile ödemiştir.


Mert Deveçeker

Teknoloji Sever. Yazar-Çizer-Okur-Öğrenir. Makine Mühendisi.

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AdBlocker Tespit Edildi!

Reklam engelleyici kullanarak BilgData'nın gelişimini engellemiş olursunuz. Lütfen reklam engelleyicinizi kapatıp tekrar deneyin.

How to disable? Refresh