Hepatit B Virüsü Nedir ?

Bilim ve Mühendislik

Hepatit B Virüsü Nedir ?

Hepatit B Virüsü Nedir ?

Hepatit B, baskın karaciğer hasarı ile birlikte viral nitelikteki bulaşıcı bir hastalıktır. Akut ve kronik biçimde ilerler. Hepatit B virüsünün (HBV) etken maddesi, karaciğer hücrelerini enfekte eden DNA içeren virüslerin hepatadavirüs ailesine aittir. Hepatit B virüsü çeşitli fiziksel ve kimyasal faktörlere karşı son derece dirençlidir. Bunlar; düşük ve yüksek sıcaklıklar, tekrarlanan donma ve çözülme, ultraviyole radyasyon, asidik bir ortama uzun süre maruz kalma gibi…

Hepatit B Virüsünün Bulaşma Yolları

Hepatit B virüsü, enfekte olmuş kişilerin tükürük, idrar ve dışkılarında bulunur. Hepatit B virüsünün sağlam dış bütünlüklerden geçmediğine inanılmaktadır. Konuşma sırasında olduğu gibi temasa geçme yöntemleriyle de bulaşmaması anlamına gelir. Bu nedenle, çevresindeki Hepatit B hastaları için tehlikeli değildir. Hasta sosyal izolasyonda olmamalıdır. Hepatit B’ye karşı korunma garantisi sadece aşılanmış ve daha önce hepatit B hastası olanlar içindir.

Diğer tüm durumlarda, hepatit B virüsü ile enfekte olduğunda, hepatit gelişimi kaçınılmazdır. Kişisel hijyen kurallarına tabi olarak, aile fertleri için enfeksiyon riski düşüktür. Sağlıklı bir eşte enfeksiyon riski daha yüksektir, bu nedenle aşılama gereklidir. Kronik hepatit B’li bir hastanın aile üyeleri, uygun aşı ile hepatit B’ye karşı taranmalı ve aşılanmalıdır. Hepatit B virüsü enfeksiyonunun önlenmesi için, hepatit B aşıları kullanılır.

Hepatit B Virüsü Nedir ?

Hepatit B Belirtileri

Viral hepatit B, akut ve kronik olabilir. Akut hepatit B’nin ilk belirtileri enfeksiyondan 6 hafta ile 6 ay sonra ortaya çıkar. Hepatit A ve hepatit B belirtileri benzerdir. Sadece bir kan testi ile tanınabilirler. Hepatit B’nin ilk dönemi güçsüzlük, iştahsızlık, bulantı, sağ hipokondriumda ağrı, düşük dereceli ateş, eklem ve kaslarda ağrı ile başlar. Sklera, cildin kaşıntı, koyu idrar, açık dışkı iterik lekelenme görünür.

Vakaların 1 / 3’ünde, hepatit B anicterik ve silinmiş formda ilerler. Asemptomatik formlar, odaklarda immüno-biyokimyasal çalışmalar sırasında ve tarama çalışmaları sırasında teşhis edilir. Hepatit B’nin asemptomatik formları, hastalığın klinik bulgularının olmaması ile karakterize edilir. Klinik olarak eksprese edilmiş bir form, hastalık belirtilerinin en iyi şekilde eksprese edildiği sitolitik sendromlu akut siklik ikterik bir formdur.

Hepatit B Tedavisi

Kural olarak, akut bir enfeksiyon iyileşme ile sonuçlanır. Bununla birlikte, vakaların % 1 ila 2’sinde hastalık, % 63 ya da 93’lük bir ölüm oranıyla fulminan hepatite dönüşür. Bu hastalığın tehlikeli bir sonucu, siroz ve karaciğer kanserine yol açabilecek olan kronik hepatite geçiş ile uzun süreli seyridir.

Kronik hepatit her zaman akut ikterik bir formdan önce gelmez. Kronik hepatit, periyodik olarak zayıflık, yorgunluk, sarılık veya mucizevi bir şekilde kendini göstermeyen veya uzun süre hiç kendini göstermeyen bir hastalıktır. Kronik viral hepatit B hastalarının sadece % 20’sinde siroz, sadece % 5’inde primer karaciğer kanseri gelişir.