Hepatit D Virüsü Nedir ?

Bilim ve Mühendislik

Hepatit D Virüsü Nedir ?

Hepatit D Virüsü Nedir ?

Hepatit D, hepatit D virüsünün (HBV, HDV) neden olduğu parenteral enfeksiyon mekanizmasına sahip akut veya kronik enfeksiyöz bir karaciğer hastalığıdır. Hastalığın spesifik bir özelliği ikincil doğasıdır. HBV enfeksiyonu, yalnızca hepatit B virüsü (HBV) ile yapılan ön enfeksiyonun arka planında mümkündür. HBV taşıyıcılarının yaklaşık % 5’i (diğer kaynaklara göre % 10’a kadar) aynı anda HBV ile enfekte olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlanan bilgilere göre; HBV’ye maruz kalmanın neden olduğu kronik viral hepatit, şu anda yaklaşık 15 ila 30 milyon insanda doğrulanmaktadır.

Hepatit D Nedenleri ve Risk Faktörleri

Viral hepatit D fonksiyonu, hepatit B virüsü gerektiren küçük bir RNA içeren kusurlu virüsten kaynaklanır. BGD, Deltavirüs cinsine aittir ve bir uydu virüsüdür. VGD’nin kendi başına bulunamaması nedeniyle yeni viroidlerin çoğalması imkansızdır. Prekürsör virüs tarafından kolonize edilen hücrelere nüfuz eden HBD, replikasyonunu bozar ve kendi parçacıklarını oluşturmak için HBV proteinlerini kullanır.

Halen, belirli bir dağılıma sahip ve klinik, laboratuvar belirtilerinde farklı olan 8 HDV genotipi tanımlanmıştır (örneğin, 1. genotip Avrupa’da yaygındır, 2. Doğu Asya’da, üçüncüsü ise Afrika ve tropikal Asya’da bulunur.)

Hepatit D Virüsü Nedir ?

Hepatit D Formları Nelerdir?

Hem akut hem de kronik hastalıklar, ayrıntılı bir klinik ve laboratuvar resmi olan açık bir biçimde veya gizli bir VGD enfeksiyonu şeklinde ortaya çıkabilir. Tek hepatit belirtisi laboratuvar parametrelerinde bir değişiklik olduğunda da çıkabilmektedir.

Hepatit D Aşamaları

Hepatit D virüsünün aşamaları;

 • İnkübasyon (3 ila 10 hafta arası),
 • Buzlanma öncesi (ortalama, yaklaşık 5 gün),
 • İkterik (1 ya da 2 hafta),
 • Nekahat.

Hepatit D Tedavisi

Öngörülen hepatit D ve B’nin tedavisi;

 • İnterferonlar (PEG-interferon dahil),
 • Antiviral ilaçlar (özellikle hepatit D virüsünü hedef alan spesifik ilaçlar yoktur),
 • İmmünomodülatörler,
 • Gepatoprotektory,
 • Detoksifikasyon tedavisi,
 • Duyarsızlaştırıcı maddeler,
 • Vitamin tedavisi,
 • Enzim preparatları.

Not: Hepatit D tedavisinin süresi henüz bilinmemektedir. Ancak, sona ermesi sorusu hastanın durumuna bağlı olarak belirlenebilir. Tedavi süresi, normal hastalarda yaklaşık; bir yıl veya daha fazla sürebilir.