Megaohmmetre Nasıl Düzenlenir ve Çalışır

Bilim ve Mühendislik

Megaohmmetre Nasıl Düzenlenir ve Çalışır

Megaohmmetre Nasıl Düzenlenir ve Çalışır

Yalıtım direncini ölçmek için elektrik mühendisliğinde özel bir megaohmmetre kullanılır. Geleneksel bir ohmmetrenin aksine, yüzlerce kilogramdan onlarca megaohm’a kadar yüksek direnç ölçmek için bir megohmmetre tasarlanmıştır. Bu nedenle, cihazla çalışma sürecinde, problarındaki voltaj 100 volt ile 2500 volt arasında değişebilir.

Sonda İletken Bağlamları

Bir megohmmetre devresinde, direncini bilmek istediğiniz bölüme paralel olarak bulunur, genellikle, bu bölüm iki iletken arasındaki boşluktur, birbirlerinden bir yalıtım katmanı ile izole edilmiştir. Her sonda kendi iletkenine bağlanır. Bu sondalar; cihazın ilk sondası (“Z”) ve ikinci sondası (“L”) topraklama (ve ilk iletken) ile ikinci iletken arasında eğer gerekirse üçüncü sonda (“E”) arasında bağlanır.

Megaohmmetrenin Çalışma Şekli

Bir megaohmmetrenin çalışma prensibi, akımın gerilim ve direnç üzerine iyi bilinen bağımlılığı dikkate alınarak bir ampermetrenin çalışma prensibine çok benzerdir. Megaohmmetreler, sırasıyla ampermetreler gibi, analog ve dijitaldir. Analog cihazlarda, okumalar megaohmlarda kalibre edilmiş bir ölçekte okla gösterilir.

Dijital megaohmmetrelerde ise aynı numaralar biçiminde, sadece ekranda gösterilmektedir. Her iki tür cihaz da kabloları teşhis etmenize, transformatörlerin ve elektrik motorlarının sarımlarının yalıtım durumunu kontrol etmenize, çeşitli elektrik yalıtım malzemelerini test etmenize, elektrik makinelerinin ve tesisatlarının servis bakımını yapmanıza vb. şeylere izin verir.Analog bir megaohmmetre, esasen ölçülen dirençten geçen akımın ölçüldüğü ve pratik olarak cihazın iç devresi boyunca akım (sistem çift sargılıysa) ölçülen ve manyetoelektrik bir sistemin cihazlarını belirtir.

Referans ve ölçülen akımın cihazın içinden aktığı bobinlerin karşılıklı sapması veya bobinin kalıcı bir mıknatısın manyetik alanındaki ölçülen akımla sapması, bobinle ilişkili cihazın okunun sapmasına neden olur, çünkü, Ohm yasasına göre, akımla ters orantılıdır. Gerilim bilindiğinden, akımın devreden ölçülmesiyle direncini hemen hesaplamak ve sonucu bir ölçekte göstermek kolaydır.

Megaohmmetre Nasıl Düzenlenir ve Çalışır

Dijital Cihaz Farklılıkları

Dijital bir cihaz, biraz farklı çalışır. Fiziksel olarak yön değiştiren bobinler yoktur, ancak direncini bulmanız gereken devre ile seri olarak bir dijital ampermetre devresi ile bağlanmış, kesin olarak kalibre edilmiş bir DC gerilim kaynağı vardır. Bilinen devrenin özelliklerine bağlı olarak, yüksek voltaj devresinin direnci ölçülürse, 100 volttan başlayarak tüm 2500 volt ile biten cihazın sondaları arasındaki voltaj farklı olacaktır.

Bu voltaj, gösterge panelindeki özel bir düğme veya buton ile seçilir. Elbette, farklı çalışma voltajlarının zincirlerinin megohmmetrenin probları üzerinde karşılık gelen voltaj tarafından kontrol edildiği standartlar vardır. Dijital megaohmmetreler piller, şarj edilebilir piller, bireysel güç kaynakları ile çalıştırılabilir.

Bir Megohmmetre ile Ölçümler Nasıl Yapılır?

Ölçüm çalışmasını gerçekleştirmeye başlamak için ilk adım, problarını birbirine karşı kapatarak cihazı kontrol etmektir. Hizmet verilebilir cihaz, sıfır gösterecek ve sonra açık olacaktır. Megohmmetre de ise sonsuzluk sembolü göstermelidir. Bunlara nazaran, doğrudan devre ile çalışmaya başlamadan önce, her zaman ölçümler sırasında çalışma sırasında devreye yanlışlıkla dokunabilecek hiç kimsenin bulunmadığından emin olun.

Megaohmmetreye bağlanacak tellerden, çalışma voltajı ilk önce çıkartılır, yani devrenin enerjisi kesilir. Ardından, parçalarının her biri kısa bir süre toprak elektroduna bağlanır, teller üzerinde kalan statik yükü nötralize etmek için devre oluşturulur. Kablolardan biri topraklanmış, megohmmetrenin “Z” sondası bağlı, sonra ikinci sonda test edilen devrenin ikinci (topraklanmamış) terminaline bağlanmış olmalıdır. Ardından, cihazın bağlantısını kesin, üzerinde kalan statik yükü nötralize etmek için çalışma altındaki devrenin daha önce topraklanmamış çıkışını kısaca topraklayın, aktif edin.

Not: İşlem kısa sürmektedir. Ölçümlerinizi yukarıdaki anlatımlara göre yapabilir, ölçebilirsiniz.