Optik Radyasyon Kaynakları Nelerdir

Bilim ve Mühendislik

Optik Radyasyon Kaynakları Nelerdir

Optik Radyasyon Kaynakları Nelerdir

Optik radyasyon kaynakları (diğer bir deyişle ışık kaynakları), birçok enerji nesnesinin yanı sıra, belirli enerji türlerinin 10 nm ila 1 mm dalga boyunda elektromanyetik radyasyon enerjisine dönüştürüldüğü yapay olarak oluşturulmuş cihazlardır. Doğada, uzun zamandır bize aşina olan bu tür kaynaklar şunlardır; Güneş, yıldızlar, şimşekler, vb. Suni kaynaklar için, ne tür bir işlemin radyasyon oluşumuna yol açtığına bağlı olarak, ister zor isterse kendiliğinden tutarlı ve tutarsız optik radyasyon kaynaklarını tanımlar.

Tutarlı ve Tutarsız Radyasyon Nedir?

Lazerler, tutarlı optik radyasyon kaynağıdır. Spektral yoğunlukları çok yüksektir, radyasyon büyük bir yönelime sahiptir, tek renkli olma özelliği ile tanımlanır, yani bu radyasyonun dalga boyu sabittir. Optik radyasyon kaynaklarının büyük çoğunluğu, radyasyonu birçok temel yayıcı grubunun yaydığı çok sayıda elektromanyetik dalgaların süperpozisyonunun sonucu olan tutarsız kaynaklardır.

Yapay incoherent radyasyonun yapay kaynakları, radyasyona göre, radyasyona dönüştürülen enerji cinsi ile, bu enerjiyi ışığa dönüştürme yöntemi ile, kaynağın amacı ile, belirli bir spektral bölgeye (kızılötesi, görülebilir veya ultraviyole) ait olarak yapı tipine göre sınıflandırılabilir.

Optik Radyasyon Kaynakları Nelerdir

Işık Parametreleri Nedir?

Optik radyasyon kendi ışık veya enerji özelliklerine sahiptir. Fotometrik özellikler şunları içerir; radyasyon akısı, ışık akısı, ışık yoğunluğu, parlaklık, parlaklık, vb. Bazen kaynak tarafından oluşturulan aydınlatmayı veya foton akısı gibi standart olmayan bazı özellikleri bilmek önemlidir. Darbe kaynakları belirli bir etki süresine ve radyasyon darbesinin şekline sahiptir. Işık verimi veya spektral verim, kaynağa verilen enerjinin ışığa dönüşüm verimini belirler.

Giriş gücü ve enerjisi, ışıklı cismin boyutları, radyasyon direnci, alandaki ışığın dağılımı ve kullanım ömrü gibi teknik özellikler, yapay radyasyonun yapay kaynaklarını karakterize eder. Optik radyasyon kaynakları, herhangi bir agrega halde, dengesiz bir şekilde uyarılmış bir gövdeye sahip olan bir ışıltılı halde, dengesiz bir durumda bir denge ile ısıtılmış bir aydınlık gövdeyle ısıl olabilir. Özel bir çeşitlilik, plazma parametreleridir, içinde radyasyonun doğası, plazma parametrelerine ve spektral aralıklara bağlıdır, burada radyasyon, termal ya da ışıldayan olabilir.

Termal optik radyasyon kaynakları, sürekli bir spektrumla ayırt edilir, enerji özellikleri, ana parametrelerin aydınlık gövdenin sıcaklığı ve yayıcılığı olduğu termal radyasyon yasalarına uyar. 1 katsayısı ile radyasyon, Güneş’e yakın siyah bir gövdenin 6000 K sıcaklığıyla radyasyona eşdeğerdir. Yapay ısı kaynakları, elektrik akımı veya kimyasal bir yanma reaksiyonunun enerjisi ile ısıtılır.

Gaz halindeki, sıvı veya katı yanıcı bir maddenin yanma alevi, akkor katı mikropartiküllerin varlığına bağlı olarak 3000 K’ye ulaşan bir sıcaklık ile sürekli emisyon spektrumu ile karakterize edilir. Eğer bu tür parçacıklar yoksa, spektrum, spektral analiz yapmak amacıyla aleve kasıtlı olarak sokulan gazların yanma ürünlerinin veya kimyasalların karakteristiğine göre çizgili veya çizgili olacaktır.

Optik Radyasyon Kaynakları Nelerdir

Isı Kaynaklarının Tasarımı ve Kullanımı

Roketler, havai fişekler vb. gibi sinyal veya aydınlatma amaçlı piroteknikler, bir oksitleyici ajan içeren yanıcı bir madde de dahil olmak üzere sıkıştırılmış bileşikler içerir. Kızılötesi radyasyon kaynakları genellikle alev veya gazın katalitik yanması ile ısıtılan, çeşitli boyutlarda ve şekillerde seramik veya metal gövdelerdir.Elektrikli kızılötesi yayıcılar tungsten veya nikrom spirallerine sahiptir, bunlar içinden geçen akımla ısıtılır ve ısıya dayanıklı kabuklara yerleştirilir veya hemen refrakter metallerden ve alaşımlardan veya diğer bileşimlerden spiral, çubuk, şerit, tüp vb. şeklinde yapılır. Bu tip radyatörler hacim ısıtmada, çeşitli çalışmalarda ve malzemelerin endüstriyel ısıl işlemlerinde kullanılır.

Kızılötesi spektroskopi için, spektrumun kızılötesi bölümündeki sıcaklığa salınımın kararlılığına bağlı olarak farklılık gösteren Nernst pimi ve globar gibi çubuk şeklinde referans yayıcılar kullanılır. Metrolojik ölçümler, denge radyasyonunun sıcaklığa bağlı olduğu kesinlikle siyah gövdeli modellerin emisyonlarının çalışılmasını içerir. Bunlar; model, 3000 K sıcaklığa kadar ısıtılmış küçük bir girişe sahip belirli bir şekle sahip bir oyuktur. Görünür spektrumun en popüler termal radyasyon kaynakları, günümüzde akkor lambalardır. Işıklandırma, sinyalizasyon, projektörlerde, projektörlerde, ayrıca fotometri ve pirometride standartlar olarak hareket ederler.

Modern piyasada, minyatür lambalardan ışıldaklar için güçlü lambalara kadar 500’den fazla akkor lamba mevcuttur. Akkor cisim, bir kural olarak, tungsten filamenti veya spiral şeklinde yapılır ve etkisiz bir gaz veya vakum ile doldurulmuş bir cam şişeye konur. Böyle bir lambanın ömrü genellikle vücudun yanmasıyla sona erer.

Lüminesans Kaynakları Nedir?

Lüminesan optik radyasyon kaynaklarında, fotonların, elektronların veya diğer partiküllerin akışıyla veya bir elektrik alanın doğrudan etkisiyle, bu durumlarda ışık kaynağı olan gazlar veya fosforlar uyarılır. Radyasyon spektrumu ve optik parametreler, fosfor özelliklerinin yanı sıra uyarma, elektrik alanı vb. ile belirlenir. En yaygın ışıma türlerinden biri, birincil kaynağın radyasyon spektrumunun görünür hale dönüştürüldüğü fotolüminesanstır. Deşarjın ultraviyole ışınımı fosfor tabakasının üzerine düşer ve bu koşullar altında fosfor görünür ışık ve ultraviyole yakınında bulunur.