Sputnik 1 Uzay Aracı Hakkında

Bilim ve Mühendislik

Sputnik 1 Uzay Aracı Hakkında

Sputnik 1

Sputnik 1 Uzay Aracı Nedir?

Sputnik 1, Sovyetler Birliği’nin kendi imkanları ile yaptığı, ilk insansız yapay uydusudur. Uydu, uzay yarışlarının olduğu dönemde yapılmış olup, ABD’ye göz dağı vermek için imal edilmiştir. Ayrıca Sputnik 1’den sonra, Sputnik misyon görevi başlamıştır. Yani 1. uydudan hariç birçok uydu görev sebebi ile Sovyetler Birliği’ne bağlı kalarak, Dünya’nın yörüngesine oturtturulmuştur.

Sputnik 1 uzaya Sovyetler Birliği’nin uzay üssünden fırlatılmış olup, 1957 yılının 4 Ekim’inde yörüngeye başarılı bir şekilde yerleştirilmiştir. Sovyetler Birliği, uydunun fırlatılışından sonra uyduya resmi isim vermiş olup, uydunun ismi; Dünya’nın Yapay Uydusu olarak anılmıştır.

Sputnik 1’in Fiziksel Özellikleri

İlk uydunun ağırlığı yaklaşık olarak 80 kilogram olarak yapılmıştır. Çapı ve yüksekliği orantılı olup, 58 cm olarak imal edilmiştir. Ayrıca uydunun yörünge yüksekliği, ilk uydu olmasına rağmen 250 kilometre olarak sabitlenmiştir. Uydunun 4 adet ana motora bağlı anteni ve vericisi bulunmaktadır. Bu antenlerin ikisinin verici sinyalleri 20 MHz, diğer ikisinin verici sinyalleri 40 MHz’dir.

Ayrıca uydunun basınç ve sıcaklık sistemleri, 4 adet radyo vericilerine bağlanmış olup, uydunun küre şeklindeki kısmında nitrojen gazı ile ana kumanda dairesine sinyal göndermektedir. Nitrojen gazı ile doldurulmasının sebebi, uydunun bir göktaşı veya gök objesi tarafından delinip, delinmediğini kontrol etmektir.

Bunların yanı sıra Sputnik 1 pilleri, Sovyetler Birliği’nin bilim adamları tarafından yapılmıştır. Bu piller sayesinde uydu, 3 hafta kadar sorunsuz bir şekilde çalışmıştır. Çalıştığı süre zarfında, fotoğraflama ve sinyal yapan uydu, yörüngede tam 1.450 tur atmıştır. Tur sayısı yaklaşık olarak 68 kilometre olarak hesaplanmıştır.

Sputnik 12
Sputnik 12

Sputnik 1’in Görevi Nedir?

Sputnik 1 Sovyetler Birliği tarafından, ABD’ye propaganda yapmak için planlanmış bir uzay projesidir. Sovyetler Birliği bu propaganda da başarılı olmuş ve ABD’yi korkutmuştur. ABD, Sputnik uzay aracından sonra kendi uydusunu yapmak için çalışmıştır, fakat başarılı olamamıştır.

Propaganda sonrası Sovyetler Birliği’nin önüne geçmek isteyen ABD, ülkesinin eğitim sistemini değiştirmiş ve tüm mali kaynakları uzay projelerine ayırmıştır. ABD ilk uydudan sonra yaklaşık 1957 senesinde uydusunu fırlatmıştır. Bu olay; uzay yarışlarının en büyük karşılaşması olmuştur.

Sputnik 1 ve Popüler Kültür

Sputnik 1, 3 hafta kadar yörüngede başarılı bir şekilde görevini yapmıştır. Görev süresi sonrası, pilleri bittiği için atmosfere girerek parçalanmıştır. Rusya başta olmak üzere birçok ülke Sputnik 1’in maketlerini yaparak uzay müzelerinde sergilemektedir.

Not: Sovyetler Birliği, Sputnik 1 uzay aracının yapılış belgelerinin ve imalatının 20 belge kadar kopyasını almıştır. Bu kopyalar halen günümüzde Rusya’da sergilenmektedir.