in

Ünlü Filozof: Karl Marx (Marks)

Karl Marx (Marks)-(1818-1883)

5 Mayıs 1818 yılında Almanya da dünyaya gelmiştir. Yahudi bir ailenin çocuğu olan Marks Bonn kentinde hukuk eğitimi almıştır. 1841 yılında felsefe doktorası yapmış eğitimi sırasında Georg Hegel’in düşüncelerinden etkilenmiştir. 1843 yılında evlenen Marks’ın yedi çocuğu olduğu bilinse de bu çocuklardan sadece üçü uzun süre hayatta kalmıştır.
Bütün görüş ve düşüncelerini tek bir etkene bağlayan ve belki de bu düşüncesiyle en çok tanınan kişi hiç şüphesiz ki Karl Marks’tır.
Marks, sosyoloji, felsefe ve iktisat alanında birçok görüş ve düşünceler ortaya atmış ve bunları iktisad etmenine bağlamıştır. Ona göre tüm sosyal olaylarda ve insan psikolojisini etkileyen etmenlerin başında iktisat faktörü rol alır.
Marks kendi yöntemlerini kurarken alt yapı ve üst yapı kavramlarından yararlanmış ve bu iki kavramı maddi(madde) ve manevi diye sınıflandırmıştır. Alt yapı, iktisadi, teknoloji, üretim güçleri ve ilişkileri yani maddeyi temsil ederken üst yapı ise sosyal, kültürel, siyasi düşünceler, ideoloji, felsefe gibi manevi yapıyı temsil etmektedir. İkiye ayrılan bu kavramlardan alt yapının üst yapıyı etkilediğini ve insanların yaşayışlarındaki tüm manevi (din, örf, gelenek, aile, sanat ve edebiyat )olayları alt yapının etkilediğini ileri sürmektedir. Marks’ın anlayışına göre insanı en çok etkileyen ve sosyal değişmelere, farklılaşmalara da sebep olan maddi unsurlardır ve bu olgu dışında hiçbir düşünce insan davranışlarına yön veremez. Bu yüzden Marks’ın bu ilişkiyi tarihin başlangıcından bu yana böyle kabul etmesine insan davranışlarının altında iktisadi (maddi) çıkarları görmesine bunun asla değişmeyeceğinin düşüncesine tarihi materyalizm adı verilmektedir.

, Ünlü Filozof: Karl Marx (Marks), BilgData

Eserleri


1844 Elyazmaları Ekonomi Politik ve Felsefe (1844),
Kutsal Aile (1845),
Alman İdeolojisi (1846),
Felsefenin Sefaleti (1847),
Komünist Manifesto (1848),
Ücretli Emek ve Sermaye (1849), Fransa’da Sınıf Savaşımları (1850), Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’i (1852), Grundrisse (1858),
Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı (1859),
Bay Vogt (1860),
Ücret Fiyat ve Kâr (1865),
Kapital ( 1885 2.cilt, 1894 3.cilt ) (1867), Fransa’da İç Savaş (1871),
Gotha Programı’nın Eleştirisi (1875),
Artı Değer Teorileri (1905)

Sözleri


“Görünen, gerçek olsaydı bilime gerek kalmazdı.”

olsaydı bilime gerek kalmazdı.”

“Cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşelidir.”

“Dünyayı anlamak yetmez, onu değiştirmek gerekir.”

“Dini ıstırap, hem gerçek ıstırabın ifadesi hem de gerçek ıstıraba karşı bir protestodur. Din, ezilenlerin iç çekişi, kalpsiz bir dünyanın kalbi, ruhsuz koşulların ruhudur.”

“Cimri aklını yitirmiş bir kapitalist; kapitalist ise aklı başında bir cimridir.”

“Örümcek, işini dokumacıya benzer şekilde gördüğü gibi, arı da peteğini yapmada pek çok mimarı utandırır…”“…Ne var ki, en kötü mimarı en iyi arıdan ayıran şey, mimarın, yapısını gerçekte kurmadan önce, onu hayalinde kurabilmesidir.”

“Daha iyi giysiler ile yiyecekler, daha iyi muamele görmek ve efendinin bağışladığı daha geniş bir toprağa sahip olmak, kölenin sömürülmesini ne derece ortadan kaldırırsa, ücretli işçininkini de işte o kadar kaldırır.”

“Kitaplarım, onları yazarken içtiğim tütünün bile parasını karşılamadı.”

“İnsanların maddi yaşam koşullarını belirleyen onların bilinçleri değildir, bu maddi koşullar onların bilinçlerini belirler.”

“Hadi oradan. Son sözler yeterince doğru söz söylememiş aptallar içindir.”

“Bir öğretmen, öğrencilerin kafasına vurmasına ek olarak okulun sahibini zenginleştirmek için de eşek gibi çalışıyorsa üretken bir emekçi sayılır…”
“…Okul sahibinin sermayesini sosis fabrikası yerine öğretim fabrikasına yatırmış olması hiçbir şeyi değiştirmez.”

“Karşılığında sevgi uyandırmadan seviyorsanız, yani sevgi olarak sevginiz karşılıklı sevgi yaratmıyorsa; seven bir kişi olarak dışavurumunuzla kendinizi sevilen bir kişi yapamıyorsanız, sevginiz güçsüzdür, bu bir talihsizliktir.”

“İnsan doğaya ne kadar yabancılaşırsa o kadar toplumsallaşır, ne kadar toplumsallaşırsa da o kadar kendine yabancılaşır.”

“Cehalet, ayrıcalıklı sınıfın ustaca kullandığı bir silahtır.”

“Eğer sevgi üretmiyorsa yüreğiniz, başarılı bir üretici değilsiniz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir