William Gilbert
in

William Gilbert

William Gilbert bir filozoftur. Aynı zamanda doktor da olan Gilbert, doğa filozofudur. 24 Mayıs 1544 yılında doğmuştur. İngiltereli olan Gilbert, 30 Kasım 1603 yılında dünyaya gözlerini yummuştur. Gilbert’a şöyle üsten bir değinmek gerekirse, De Magnete isminde bir kitap yazmıştır ve bugün dahi o kitabı ile hatırlanmaktadır. Ayrıca Aristotelesçi felsefeyi pek benimsememek ile birlikte şiddetli bir şekilde reddetmiştir. Bununla birlikte, üniversitenin skolastik düşünme metodunu da reddetmiştir. Aynı zamanda şöyle bir geçmişe bakıldığında elektrik terimini kullanan ilk filozoflardan biridir, aynı zamanda elektron kelimesini kullanan ilk filozoftur bu nedenle elektriğin babası ya da elektrik mühendisliğinin babası olarak da anılmaktadır. William Gilbert’a onur ödülü olarak, mıknatıslı devinimin bir kısmına onun adı verilmiştir. William Gilbert’ın babasının adı, Jerome Gilbert’tır. Babası, doğduğu kasabanın yani Colchester’in, yetkilisi olarak bilinmektedir. Gilbert, kasabada bulunan, St. John okuluna başladı. Yükseköğrenimini ise, 1569 yılında, Cambridge’de tamamladı. Okulunu tamamladıktan sonra kısa bir süre iş hayatını deneyimlerek, daha sonrasında Britanya’ya gitti. Britanya’ya tıp eğitimi almak istediği için geldi ve burada bulunan okul, Royal College of Physicians’a başladı. Oldukça başarılı ve azimli olan Gilbert, 1600 yılında buranın başkanı olmuştur. Başarlarını en iyi şekilde sürdüren Gilbert, 1601 yılından 1603 yıkına kadar, I. Elizabeth’in doktorluğunu yaptı. I. Elizabeth ölünce görevine, I. James’in doktoru olarak devam etti. Akademik Hayatına Bir Bakış William Gilbert, 1600 yılında yayınladığı eserlerde, Robert Norman’dan çalışmalarından ilham aldığına dair izler taşımaktadır. Nu eserler; De Magnete, Magneticisque Corporis, et de Magno Magnete Tellure bunlardan sayılmaktadır. Çalışmasında deneylere yer vermiştir. Bu deneyleri ise açıklama yöntemi olarak, Terrella Dünya metodu ile açıklamıştır. Yapmış olduğu deneyleri, bu kitabında yazmıştır. Bu kitapta açıkladığı çalışmadan biri ise Dünyanın tek bir başına manyetik olduğunu söylemektedir. Hatta buna bağlı olarak da, yön gösteren pusulaların, kuzeyi göstermesine, dünyanın manyetik oluşu neden olmaktadır, diye belirtmektedir. İlk olarak adını duyurduğu diğer bir deneyi ise, Dünya’nın merkezinin demir olduğunu açıklamasıdır. William Gilbert, dünya, güneş ve yıldızlar hakkında oldukça varsayımlarda bulunmuş, bazı varsayımları ise saçma bulmuştur. Bunlara örnek olarak gösterilecek olan, Yıldızlar. Yeri değişmeyen yıldızlar için, bir hayali küreye saplanmış denilen varsayımı reddedip, yıldızların boşlukta olduğunu ve değişik mesafelerde yer aldığını söylemektedir. Yıldızların boşluklarda olduğunu söylemektedir. Oldukça Araştırmacı Ve Eğitici William Gilbert, birçok varsayımlarda bulunmuştur ve önemli çalışmalara, kitaplara imza atmıştır.

William Gilbert
William Gilbertin De Magnete adlı kitabı.

Elektrik terimini kullanan ilk kişilerden biri kendisidir. William Gilbert’a göre, Elektrik ve manyetizma farklı şeylerdir. Bu görüşünü ispatlamak için sunduğu sunumda, dediği kanıt ise, elektriğin çekiminin ısı karşısında yok olduğu fakat manyetiğin çekiminin ise devam ettiğidir. Ama daha sonrasında yapılan çalışmalardan sonra, manyetik çekiminde aynı elektrik çekim gibi ısı karşısında zayıfladığı kanıtlandı. Ve bu kanıtın ardından, Gilbert’in bu tezi çürümüş oldu. Çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir. 1590 yılında Gilbert, Ay üzerinde bulunan ve dünyadan da görülen, yüzeyindeki izleri açıklamaya ve öğrenmeye yönelik çalışmalarına başlamıştır. Teleskop kullanmadan ayın çizelgesini çizdi. Çizelgede, ayın karanlık ve aydınlık yerlerini gösterdi. Ay’ın, üzerindeki izleri açıklamak için, koyu yerleri toprak, açık yerleri ise su olarak gösterdi ve kendisi de buna gerçekten inanıyordu. William Gilbert, 1651 yılında, 4 ciltlik bir kitap çıkarmıştır. Kitabın adı, New Philosophy about our Sublunary World. Gilbert, 30Kasım 1603 yılında Londra’da ölmüştür.

BilgData.com'un gelişmesi için makaleyi değerlendir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir