in ,

X Kuşağı Hakkında

X KUŞAĞI

Amerika Birleşik Devletlerinde, bütün dünyaya yayılan bir açıklamaya x kuşağı denmektedir. Bu açıklama belli bir neslin tanımlamasında kullanılmaktadır. Öncelikle Amerika’da başlayan bu tanımlama bütün dünya üzerinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu neslin siyasi görüşü, ekonomik durumu, iş hayatları, müzik zevkleri gibi şeylerin ortak olduğu söylenmektedir. Sosyoloji gibi toplum yapısıyla ilgilenen bilimler ışığında elde edilen verilere göre toplum içerisinde 3 genç nesil bulunmaktadır. Bunlar; X,Y ve Z kuşakları olarak adlandırılmaktadır.  Bu kuşaklar birbirileriyle aynı zevklere sahiptirler. Hayata karşı tutumları ve teknolojiye yaklaşımları da ortak olmaktadır. Bu nesillerin içerisinde en büyükleri olarak adlandırılan nesil X kuşağıdır. Doğum tarihleri 1965 ve 1980 arasında olmaktadır. 

X Kuşağı Özellikleri Nelerdir?

X,Y ve Z kuşaklarının farklı özellikleri vardır. X kuşağının yaş Aralığının 1965 ve 1980 olması yaşlarının 54 ile 49 olduğunu göstermektedir. X kuşağının iş konusunda son derece sabırlı olduğunu söylemek mümkündür. Eğer ucunda mevki olarak yükselmek var ise yıllarca aynı iş yerinde çalışabilirler. Bu açıdan son derece ileri görüşlü olduklarını söylemek de mümkündür. Ayrıca yine iş konusunda sürekli olarak bir uyum içerisindedirler. İş arkadaşları ve üstleri ile genelde sorun yaşamazlar. Uyumludurlar. Oldukça çalışkan bir kuşak olarak nitelendirilirler. Teknoloji konusunda teknolojinin en başından günümüze kadar ki serüveninin neredeyse tamamını görmüşlerdir diyebiliriz. Çünkü şu an gelişen her şeyin en başta kullanılan modellerini bilmektedirler. Radyo, siyah beyaz televizyon, merdaneli çamaşır makinesi gibi birçok eski model cihazların en baştaki halinden bu günkü hallerine kadar her gelişmeyi görmüşlerdir. Bu yüzden pek çok değişiklik yaşamışlardır diyebiliriz. Bu değişiklikler onların gelişime açık olmasına yardımcı olmuştur. İş hayatında ve sosyal hayatta daha kolay adapte olabilmektedirler. Ancak bazı X kuşağı neslindekiler bu teknolojilere ayak uyduramadığından kendilerini dışlanmış hissedebilmektedirler. Bu da hayatlarını zorlaştırmaktadır. 

Doğum kontrol dönemine denk geldiklerinden kendilerinden önceki nesillere göre daha az kardeş sayısına sahiptirler. Bu yüzden nicelik olarak biraz az sayılmaktadırlar. Ayrıca bu nesil yaşanan ekonomik krizlere denk gelen gençlik dönemlerinde ve çocukluk dönemlerinde kendilerine yetmeyi öğrenmişlerdir. Bu da büyük bir yeteneğin gelişmesine yardımcı olmuştur. Bu da değişen çağa ayak uydurabilme ve kendi kendine yetebilme, ihtiyaçlar için başkalarından yardım istememe gibi özellikler bu sayede gelişmiştir. 

, X Kuşağı Hakkında, BilgData

X Kuşağının Diğer Kuşaklarla Çatışmasının Sebebi Nedir?

Y ve Z kuşakları X kuşağı nesillerinden küçüktür ve birçok zor dönemleri görmüş olan X kuşağına göre daha rahat bir dönem yaşamışlardır. Bu yüzden özellikle sabır konusunda X kuşağı ile sorun yaşayabilmektedirler. Olaylara daha özgür bakabilen diğer iki kuşak X kuşağının tedbirli hayat görüşüne ter düşebilmektedir. Bu kuşaklar arası çatışma dediğimiz tanımlamanın açıklamasıdır. Kuşak çatışmalarını en derin hisseden nesil X neslidir. 

Yazar Mert Deveçeker

Teknoloji Sever.
Yazar-Çizer-Okur-Öğrenir.
Makine Mühendisi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir