Yapay Zeka: İnsanlığın Sonu Mu? İnsanoğlu İçin Yeni Bir Çağın Başlangıcı Mı?

Son dönemin en popüler konularından bir tanesi olan yapay zeka hakkında çalışmalar ve tartışmalar sürmeye devam ediyor. Bugüne kadar pek çok bilim kurgu romanına, distopyalara ve filmlere konu olan yapay zeka insanoğlu için bir tehdit mi yoksa insanoğluna çağ atlatacak bir güç mü? Bu soruların şu an için net bir cevabını veremesek de yapay zeka konusunu ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Öncelikli olarak yapay zeka kavramının ne olduğunu açıklayarak onun bir tanımını yapalım.

Yapay zeka; bir robotun, programın, makinenin insan zekasına sahip olması olarak tanımlanabilir. Bu noktada yapay zeka, insan zekasına yaklaşabilir, insan ile aynı düzeyde zekaya sahip olabilir ya da insan zekasını geçebilir. Burada kritik olan nokta ise yapay zekanın insan zekasını geçmesidir. Buna da “Singularity” yani bir diğer adı ile “Teknolojik Tekillik” diyoruz. Bu oldukça önemli bir konu ve yazının ilerleyen kısımlarında bu konuya da ayrıntılı bir şekilde gireceğiz. 

Yapay zeka çalışmaları günümüzde tüm hızı ile devam ediyor. Ancak bu noktada bazı problemler ile karşı karşıya kalıyoruz. Yapay zekayı, insan zekasını aktarmaya çalıştığımızda sürekli başarısız bir sonuçla karşılaşıyoruz. Her ne kadar insan zekasının yapabildiği bazı şeyleri yapay zeka yapabilse de genel anlamda yapabildiklerimizi yapabilen ve düşünebilen bir yapay zeka seviyesine henüz ulaşamadık. Bu noktada ise zeka denilen kavramı net bir şekilde bilmemiz gerekiyor. İnsanlarda zeka zaman içinde kendini geliştiren ve deneyimlere dayalı olarak da kendini geliştiren bir mekanizma. Ancak bunu bir yapay zeka aktarmamız durumunda bunu direkt olarak mı ona yükleyeceğiz yoksa ona bir öğrenme ve yorumlama yeteneği vererek bu konuda kendini tıpkı bir insan gibi geliştirme imkanı mı vereceğiz?

Diyelim ki bunu yaptık ve zaman içinde kendini geliştirmesi için ona imkan verdik. Ancak bu noktada da yapay zekanın, zekası çevresel koşullar dahilinde sınırlı kalacaktır. Direkt olarak ona zeka vermeye kalktığımız da ise ona zekayı veren kişinin zekası ile sınırlı kalacaktır. Tüm bunlar aslında yapay zeka konusunda yaşanılan problemlerden sadece birkaçı. 

Yapay Zeka: İnsanlığın Sonu Mu? İnsanoğlu İçin Yeni Bir Çağın Başlangıcı Mı?

Yapay Zeka Tarihi

Yapay zeka konusu sanıldığının aksine sadece son zamanlarda bilinen bir konu değildir. Bu konu karşımıza ilk olarak İkinci Dünya Savaşı dönemlerinde karşımıza çıkıyor. Günümüz bilgisayarlarının temelini icat etmiş olan Alan Turing, Naziler ile olan savaşta Enigma Makinesi ile bazı şifreleri çözerek savaşın çok daha erken bir tarihte bitmesini sağlamıştır. Yapılmış olan bu ilk bilgisayar insan zekası ele alınarak dizayn edilmiştir.

Yapay zeka çalışmalarının az da olsa artmaya başladığı dönem 70’lerden sonra olmaya başlamıştır. Birçok bilgisayar firmasının ortaya çıkması ile birlikte yapay zeka anlamında ilk çalışmalara geçiş dönemi başlamıştır. Günümüzde ise yapay zeka konusu çok daha fazla ilerlemiş ve pek çok alandaki yerini almıştır.

Singularity (Teknolojik Tekillik): Yapay zekanın, insan zekasını geçmesidir. Bu durumun 2040 ve 2045 yılları arasında gerçekleşeceği düşünülmektedir. Ancak bazı kişiler bu durumun gerçekleşmesinin insanoğlunun sonu olacağı görüşündedir.

Bunları Gördün mü ?