Yıldız Kümeleri Nedir?

Bilim ve Mühendislik

Yıldız Kümeleri Nedir?

Yıldız Kümeleri Nedir?

Yıldız kümeleri, isimlerinden de anlaşılacağı üzerine; yıldızlardan oluşan yoğun bir alandır. Ayrıca, astronomi dilinde bu alana verilen farklı türde isimler ve terimler vardır. Astronomi de en çok kullanılan diğer isimleri; yıldız bulutlarıdır. Bu kümelerin içerisinde yaklaşık 1 milyar kadar yıldızların olduğu ve sürekli yeni yıldızların doğduğu tahmin edilmektedir. Fakat birkaç bilim adamına göre; bu yıldız kümeleri sürekli döngü içerisindeler ve genç yıldızlara nazaran yaşlı yıldızlardan oluşmaktadırlar.  

Açık Yıldız Kümeleri Nelerdir?

Açık yıldız kümeleri, galaksi olarak adlandırılan gök cisimlerine benzerlikleriyle bilinirler. Ayrıca, içerisinde 1. ve 2. kadirden oluşan parlak yıldızlar bulundururlar. Bu parlak yıldızlar sayesinde, galaksilere benzer ışık saçarlar ve spiral kolları varmış gibi bir şekle bürünürler. Bu yıldızlar genellikle, amatör gözlemciler tarafından gözlemlenen en basit yıldız topluluğu olarak bilinir. Hatta yaydıkları ışıklar sayesinde orta dereceli teleskoplar ve orta dereceli dürbünler ile rahat bir gözlem olanağı sunarlar.

Yıldız Kümeleri Nedir?

Teleskoplar ve Dürbünler İle Yıldız Küme Gözlemi

Yıldız kümelerinin gözlemi, amatör gözlemciler için en basit işlemdir. Çünkü, yıldız kümeleri toplu bir şekilde yeryüzünden izlenebilirler. Ayrıca, yıldız kümelerinin parlaklıkları olabildiğince fazla olduğu için, gökyüzünde tanınmaları da basit ve kolay işlemlerin içine girmektedir.