Yıldız Nedir ? Özellikleri Neler ?

Yıldız Nedir ? Özellikleri Neler ?

Ağırlıklı olarak hidrojen ve helyum gibi sıcak gazlardan meydana gelen, karanlık uzayda etrafına ışık saçan ve çok büyük kütlesi olan gök cisimlerine yıldız denir. Yıldızların yaklaşık olarak 6 bini bulutsuz bir gecede Dünya’dan çıplak gözle görülebilmektedir. Dünya’ya en yakın olan yıldız  Güneş ‘tir ve 149 milyon 600 bin km uzaklığındadır. Yıldızların büyük bir kısmı Güneş’ten daha büyüktür ancak Dünya’dan çok uzakta olmaları nedeniyle gökyüzünde bir nokta gibi görünürler.

Yıldızlar çekirdeklerinde meydana gelen füzyon tepkimeleri sonucu açığa çıkan nükleer enerjinin dış uzaya ısınım (radyasyon) yoluyla yayılması nedeni ile parlarlar. Yıldızlar gün ışığı altında kalmadıkları zaman yani geceleri gökyüzünde çıplak gözle görülebilirler.

Yıldızlar da insanlar gibi doğar, büyür ve ölürler. Yakıtı(enerjisi) biten yıldızlar şiddetli bir patlama ile parçalanırlar. Bu patlama sonucunda yeni yıldızlar meydana gelir. Bu olaya süpernova denir ve bir süpernovanın parlaklığı Güneş’in parlaklığının 100 milyon katına kadar ulaşabilir.

Yıldızlar kütlelerine ve buna bağlı olarak parlaklıklarına göre sınıflara ayrılır. Birinci derece parlaklığa sahip 25 yıldız vardır. İkinci derece parlaklığa sahip yıldızlar 65 tanedir ve 1.derece yıldızlardan daha az parlarlar. Parlaklık derecesi düştükçe yıldız sayısı artar.

Bilinen en büyük yıldızlardan birisi Eta Carinae’dir ve Güneş ‘in kütlesinin yaklaşık 100-150 katıdır. Betelgeuse ise Eta Carinae’den 300 kat daha büyük bir yıldızdır.  Bilinen en büyük yıldız ise V.Y Canis Majaris isimli yıldızdır. Çapı yaklaşık olarak Güneş’in 1500 katıdır.

Yıldız Nedir ? Özellikleri Neler ?

Yıldızların Özellikleri

– Yıldızların özelliklerinin büyük çoğunluğu başlangıçtaki kütlesine bağlıdır. Bu özelliklerden bazıları; parlaklığı, büyüklüğü ve yaşam suresidir.

– Yıldızların renkleri bize sıcaklığı hakkında bilgi verir. Örneğin;  sıcak yıldızlar mavi ya da beyaz olurken soğuk yıldızlar ise kırmızı renkte görünmektedir.

– Büyük kütleye sahip olan yıldızlar bu kütleyi korumak için merkezlerindeki yakıtı daha fazla yakarlar. Bu nedenle kütlesi büyük olan yıldızlar en kısa ömürlü olan yıldızlardır.

– Yıldızların çoğunluğu 1-10 milyar arasında yaşa sahiptir. Bir yıldız ne kadar büyükse yaşam süresi de o oranda kısa olacaktır. En büyük yıldızlar 1 milyon yıl yaşam süresine sahipken, en küçük yıldız olan kırmızı cüceler yaklaşık 10 milyar yıl yaşarlar.  

– Yıldızlar meydana geldiklerinde kütlelerinin yaklaşık olarak  %70’i hidrojen, %28′ i helyum geri kalanı ise ağır öğelerdir.

– Bütün yıldızlar gaz ve toz bulutlarından meydan gelir. Yıldızlar ışık yayarken hidrojen gazını kullandıklarından dolayı sürekli olarak büyürler.

Bunları Gördün mü ?