Zamanda Yolculuk: Bilimsel Olarak Mümkün Mü?

Zaman yolculuğu uzun yıllardır insanoğlunun merak ettiği ve gerçekleştirmek istediği popüler konulardan bir tanesi. Bugüne kadar yüzlerce bilim kurgu filmlerine ve kitaplarına konu olan zaman yolculuğu konusunu bu yazımızda bilimsel bir şekilde ele almaya çalışacağız. Bu konuya girmeden önce öncelikli olarak zaman yolculuğunun tanımını yapmamız gerekiyor.
Zaman yolculuğu; herhangi bir canlının, bilginin veya nesnenin bildiğimiz zaman akışının dışında yer alan geleceğe ya da geçmişe taşınması, yolculuk etmesi şeklinde tanımlanabilir.
Günümüzde özellikle fizik alanında bu konunun anlaşılması için pek çok çalışma yapılmakta ve geçmiş çalışmalar incelenmeye devam etmektedir. Her ne kadar farkında olmasak da aslında havanın açık olduğu her gece teknik anlamda bir zaman yolculuğunu gözlemliyoruz. Her gece gökyüzünde görmüş olduğumuz o yıldızların görüntüleri aslında bizlere geçmişten geliyor. Daha iyi bir şekilde açıklamak gerekirse görmüş olduğumuz o yıldızlar, Dünya gezegenine çok fazla uzak olduklarından dolayı görüntülerin bizlere gelmesi yüzbinlerce hatta milyonlarca yıl alıyor. Durum böyle olunca aslında gece gökyüzüne baktığımızda bir nevi zamanda yolculuk yapmış sayılıyoruz. Görmüş olduğumuz yıldızların pek çoğu şu anda yok olmuş bile olabilirler. Bu konuyu daha iyi anlayabilmek için de “ışık hızı” kavramını bilmemiz gerekiyor. Bu konuda ise danışacağımız kişi ünlü fizikçi Albert Einstein olacak.

Zamanda Yolculuk: Bilimsel Olarak Mümkün Mü?

Albert Einstein ve Işık Hızı


Çağımızın en büyük dehalarından bir tanesi olarak görülen Albert Einstein, fizik alanında yapmış olduğu muhteşem çalışmaları sayesinde bilime çok büyük katkılarda bulunmuş bilim insanlarından bir tanesidir. Fizik alanında önemli çalışmalara imza atan Einstein evrenimizin hız limitinin ışık hızı olduğunu söylemiştir. Bu noktada olayı daha iyi bir şekilde anlamak için ışık hızının tanımını yapmamız gerekiyor.
Işık hızı; ışığın bir saniye kat etmiş olduğu mesafenin değeridir. Ortalama olarak ışık hızı saniyede 300 bin kilometreye denk düşmektedir. Yani bir diğer anlamı ile ışık hızı aslında evrendeki mesafeleri ölçme yöntemidir.
Einstein’ın evrenin hız limiti ışık hızıdır demesinin ise oldukça sağlam bir temeli var. Bilindiği üzere ışık, fotonlardan oluşmaktadır. Bu sebepten dolayı evrende herhangi bir maddeye takılmadan hareket edebilmektedir. Fotonlar ise kütlesiz bir yapıya sahiptir. O yüzden de herhangi bir şekilde ışık hızını aşamıyoruz. Kütlesiz bir şeyden daha kütlesiz bir şey olamayacağı için şimdilik evrenin hız limiti olarak ışık hızını kabul ediyoruz.


Eğer ki ışık hızına ulaşabilseydik zaman bizler için yavaşlardı. Einstein, ışık hızına ulaşıldığı anda o hızda hareket eden şey için zamanın yavaşlayacağını iddia etmiştir.

Işık Hızı ve Zamanda Yolculuk


Diyelim ki ışık hızından daha hızlı bir makine icat etmeyi başardık ve bunu dünyamızdan 100 bin ışık hızı uzaklığa gönderdik. Eğer bu makine ile dünyamıza bakabilseydik yüksek ihtimalle dünyamızın yaklaşık olarak 100 bin yıl önceki halini görecektir. Bu teknolojiyi geliştirerek dünyamıza çok yakın perspektiflerde baktığımızı düşünürsek aslında bu da bir nevi zamanda yolculuk olacaktır. Bilimsel olarak geçmişe dönmek mümkün değildir çünkü bu kendi içerisinde bir takım çelişkiler ve paradokslar yaratacaktır. Zamanda yolculuğu bir gün gerçekleştirmemiz mümkün olabilir fakat bunun için teknolojimizin biraz daha ilerlemeye ihtiyacı var gibi görünüyor.

Bunları Gördün mü ?